ผลกระทบของโรคอ้วนต่อระบบหายใจ

ผลกระทบของโรคอ้วนที่เกิดกับระบบหายใจ

              จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาได้สรุปว่า ความอ้วนส่งผลทำให้คนอ้วนมีปริมาตรของอากาศที่ถูกขับออกในวินาทีแรกของการหายใจออกอย่างเร็วและแรงเต็มที่ (Forced expiratory volume in 1 second; FEV1), ปริมาตรที่เหลืออยู่ในปอดหลังจากการหายใจออกปกติ (Functional residual capacity; FRC) และ ปริมาตรของอากาศที่หายใจออกเต็มที่ หลังจากหายใจออกตามปกติ  (Expiratory reserve volume; ERV) ลดลง ส่งผลทำให้คนอ้วนมีอาการหอบเหนื่อยง่ายในขณะที่ทำกิจกรรมและมีความต้องการใช้ออกซิเจนของร่างกายมากกว่าคนปกติ จึงทำให้การทำงานของระบบทางเดินหายใจในคนอ้วนทำงานเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งคนอ้วนใช้พลังงานในการหายใจเพิ่มขึ้น ผลที่ตามมาคือ ปริมาณการใช้ออกซิเจนสำหรับการหายใจเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าคนปกติ และทำให้กล้ามเนื้อหายใจต้องทำงานมากกว่าปกติเกิดการล้าของกล้ามเนื้อหายใจ ซึ่งส่งผลให้คนอ้วนมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจต่ำกว่าคนปกติ

              นอกจากนี้ยังพบว่าคนอ้วนมีการขยายตัวของทรวงอกลดลงและทางเดินหายใจมีแรงต้านมากขึ้น ทำให้กล้ามเนื้อหายใจของคนอ้วนต้องทำงานเพิ่มขึ้น การศึกษาที่ผ่านมาศึกษาแรงดันสูงสุดขณะหายใจเข้าและออกที่ปริมาตรปอดแตกต่างกันในคนอ้วนเปรียบเทียบกับคนน้ำหนักปกติ พบว่าแรงดันสูงสุดที่ใช้ในการหายใจของคนอ้วนมีค่าต่ำกว่ากลุ่มคนที่มีน้ำหนักปกติ อาจเป็นผลมาจากกล้ามเนื้อกระบังลมมีความยืดยาวมากกว่าปกติ และการเพิ่มขึ้นของการสะสมไขมันบริเวณอวัยวะภายในและท้อง ซึ่งส่งผลให้กล้ามเนื้อกระบังลมทำงานผิดปกติ

             จะเห็นว่าความอ้วนมีผลกระทบต่อระบบการหายใจอย่างเห็นได้ชัดนะครับ วันนี้นำเสนอแบบผลที่เห็นได้ชัดคราวถัดไปจะลองนำผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องที่ผมสรุปมาให้ผู้อ่านได้ทราบรายละเอียดอีกครั้งนะครับ

 

ความอ้วนไม่ดีนะครับ มาออกกำลังกายลดอ้วนกันดีกว่าไหม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มีใครรู้จักกายภาพบำบัด เชียงใหม่บ้างไหมความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณครับ ออกกำลังกายลดอ้วนกันดีกว่าครับ

ขอบคุณที่มาให้กำลังใจในการอ่านนะครับ มีความรู้ดีเกี่ยวกับการออกกำลังกายได้นะครับ มาแลกเปลี่ยนกันครับ

เขียนเมื่อ 

ยินดีครับ