"การจัดการความรู้ด้วยบริการซอฟต์แวร์ประยุกต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต"


                                        ที่มา: http://icare.kapook.com/caution

 

>>> ในปัจจุบันการเรียนการสอนจำเป็นต้องนำเอาเทคโนโลยีหลายอย่างมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชาต่างๆ การใช้งานระบบสังคมออนไลน์ การเรียนการสอนผ่านทางอินเทอร์เน็ต และการสร้างห้องปฏิบัติการจำลอง เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำการทดลองผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนแต่ทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้และมุมมองใหม่ๆ ในการเรียนแทบทั้งสิ้น

>>> ดังนั้นระบบการเรียนการสอนจึงสามารถนำเอา Software as a Service มาใช้เป็นศูนย์กลางในการจัดการความรู้ เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหรือจะนำมาใช้ในการจัดสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอนก็สามารถที่จะทำได้เช่นกัน เพียงแค่ผู้ใช้งานนำมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของตนเองก็จะทำให้การจัดการความรู้ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ทำให้การจัดการความรู้มีความเป็นระบบช่วยลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล

2. มีสื่อกลางที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นและแบ่งปันความรู้ร่วมกันได้

3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาระบบ และทรัพยากรไอที

4. สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ทุกเวลาที่ต้องการ

5. ทำให้การต่อยอดของข้อมูลต่างๆ ในกลุ่มเครือข่ายการจัดการความรู้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่ มีข้อจำกัด

>>> บริการซอฟต์แวร์ประยุกต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่สามารถนำมาสร้างคุณค่าหรือก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาได้ หากมีการประยุกต์หรือนำเอามาใช้ในการเรียนการสอนจะทำให้เกิดการเชื่อมโยงกันระหว่างแหล่งทรัพยากรข้อมูลและสารสนเทศที่หลากหลาย และยังช่วยให้การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ นั้นกระจายออกไปอย่างรวดเร็ว เมื่อมีการเคลื่อนย้ายหรือส่งผ่านข้อมูลต่างๆ ไปยังผู้เรียนได้เร็ว ผู้เรียนก็จะได้รับความรู้ที่ทันสมัย และช่วยให้เกิดการต่อยอดในการเรียนรู้ได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นด้วยความเป็นสากลของระบบคอมพิวเตอร์และความก้าวหน้าของระบบอินเทอร์เน็ตในยุคปัจจุบัน จึงควรนำสิ่งต่างๆ เหล่านี้ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพราะสามารถที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ได้เป็นอย่างดีและอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ระบบการศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆมีการพัฒนายิ่งขึ้นไปในอนาคต

 

ดาวน์โหลด >>  เอกสาร : การจัดการความรู้ด้วยบริการซอฟต์แวร์ประยุกต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

 

บรรณานุกรม

อนุชิต อนุพันธ์.  “การจัดการความรู้ด้วยบริการซอฟต์แวร์ประยุกต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต”, วารสารวิทยบริการ.  24, 2

          (เมษายน-มิถุนายน 2556) : 168-177.

หมายเลขบันทึก: 562054เขียนเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2014 16:01 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2014 00:22 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี