ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

          

                              กระต่ายใต้เงาจันทร์ 
ขอก้มลงกราบแทบพระบาท 
แทนปวงราษฎร์ผองเผ่าชาวสยาม
น้อมวันทาพระจริยาวัตรที่งดงาม 
ชาวสยามสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทกลอนกระต่ายใต้เงาจันทร์ความเห็น (0)