เลือกตั้ง

น้ำฝน12
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 2 ก.พ2557 ได้ไปเลือกตั้งเพื่อใช้สิทธิ์ของความเป็นคนไทยเพื่อรักษาประชาธิปไตยของไทยให้ดำรงไว้ตลอดไป 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.เพื่อการเรียนรู้ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมครับ