กราบถวายบังคมถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

กราบถวายบังคมถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

          พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งยังเสด็จดำรงพระชนม์อยู่โดยสวัสดิภาพ ได้ดำรัสตรัสสั่งถึงการพระเมรุพระบรมศพ ของพระองค์ไว้ในพระราชหัตถเลขาฉบับหนึ่งว่า " แต่ก่อนมา ถ้าพระเจ้าแผ่นดินสวรรคตลง ก็ต้องปลูกพระเมรุใหญ่ซึ่งคนไม่เคยเห็น แล้วจะนึกเดาไม่ถูกว่าโตใหญ่เพียงใด เปลืองทั้งแรงคนและเปลืองทั้งพระราชทรัพย์ ถ้าจะทำในเวลานี้ก็ดูไม่สมกับการที่เปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง ไม่เป็นเกียรติยศยืนยาวไปได้เท่าใดไม่เป็นประโยชน์แก่คนทั้งปวง กลับเป็นความเดือดร้อน ถ้าเป็นการศพท่านผู้ที่มีพระคุณ หรือผู้มีบรรดาศักดิ์ใหญ่อันควรจะได้เป็นเกียติยศ ฉันก็ไม่อาจจะลดทอน ด้วยเกรงว่าคนจะเข้าใจว่า เพราะผู้นั้นประพฤติไม่ดีอย่างหนึ่งอย่างใด จึงไม่ทำการศพให้สมเกียรติยศซึ่งควรจะได้ แต่เมื่อถึงตัวฉันเองแล้ว เห็นว่าไม่มีข้อขัดขวางอันใดเป็นข้อคำที่จะพูดได้ถนัด จึงขอให้ยกเลิกงานพระเมรุใหญ่นั้นเสีย ปลูกแต่ที่เผาพอสมควร ในท้องสนามหลวง แล้วแต่จะเห็นสมควรกันต่อไป "
      พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเคารพต่อพระราชประสงค์แห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถซึ่งพระองค์ดำริเห็นว่าชอบและสมควรอย่างยิ่งดังกล่าวมาแล้ว จึงทรงโปรดเกล้าฯให้ซ่อมแซมจัดแต่งพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและทั่วไปในบริเวณนั้นแทนพระเมรุที่ประดิษฐานพระบรมศพ เมื่อขึ้นเดือนมีนาคมจึงได้เชิญพระบรมศพเสด็จจากมุขตะวันตกมาประดิษฐานเหนือพระเบญจาทองคำ ท่ามกลางพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและพระราชทานพระบรมราชานุญาตแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าทูลละอองธุลีพระบาทตลอดจนอาณาประชาราษฎร ให้มีโอกาสเข้ามาบำเพ็ญการกุศล สนองพระเดชพระคุณได้ตามความประสงค์ทั่วหน้า
        ที่ท้องสนามหลวงนั้น ได้ปลูกพระเมรุมาศเป็นที่ถวายพระเพลิง มีพระที่นั่งทรงธรรม ที่พักพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการและบรรดาผู้มีตำแหน่งในงานนั้น แต่ไม่มีมหรสพเครื่องสนุกสนาน เช่น โขนละคร ดอกไม้เพลิงเป็นต้นอย่างหนึ่งอย่างใด  เมื่อถึงการเดือนมีนาคม ร.ศ. ๑๒๙ จึงได้อัญเชิญพระบรมศพแห่จากพระบรมมหาราชวังไปยังพระเมรุมาศ พระสงฆ์เจริญศราทธพรตแล้ว จึงได้ถวายพระบรมศพในเย็นวันนั้น รุ่งขึ้นแห่พระบรมอัฐิกลับคืนเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง ประดิษฐานไว้ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลต่อไป จนสิ้นสัตมวารสมัย แล้วจึงได้เชิญพระบรมอัฐิไปประทับ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
         การพระเมรุในครั้งนี้ จะเป็นการแปลกกับแบบแผนงานพระเมรุพระบรมศพซึ่งได้เคยทำมาแต่ก่อน ผู้ที่ไม่ทราบความจริงอาจเข้าใจผิดไปต่างๆ จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ประกาศเหตุแห่งการที่เปลี่ยนแปลงนั้นให้ทราบทั่วกัน                    

          Fireworks

  ชมภาพเหตุการณ์วันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าหลวง ที่นี่ค่ะ                          

          http://gotoknow.org/file/chuanpis/praplaung.pdf

                                                                    โดย  คนบ้านเดียวกัน


    คัดย่อมาจาก : พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุ สมัยกรุงรัตโกสินทร์โดย ศาสตราจารย์ น.อ. สมภพ ภิรมย์ ร.น.       

                         ราชบัณฑิต พิมพ์ที่อมรินทร์การพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๘
                       : งานพระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์  โดยนายยิ้ม ปัณฑยางกูรและคนอื่นๆ กรุงเทพ ๒๕๒๘ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chuanpis

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย#เครือข่ายครูแนะแนว

หมายเลขบันทึก: 56091, เขียน: 27 Oct 2006 @ 20:40 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เพ็ญชมพู
IP: xxx.185.136.12
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำภาพเหตุการณ์วันถวายพระเถลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าหลวงไปลงในกระทู้ที่พันทิป

๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๕๓

http://www.pantip.com/cafe/library/topic/K5942229/K5942229.html