การทดลองสอนวันที่ 3

วันนี้เป็นวันที่ 3 แล้วของการมาทดลองสอน เริ่มที่จะมีความคุ้นเคยกับเด็กแล้ว  วันนี้มาโรงเรียนแต่เช้าก็มีเด็กๆเข้ามาทักทายมากกว่าเดิมเพราะเด็กจะเริ่มคุ้นเคยเข้าไปแล้ว เช้าวันี้ก้ได้ไปช่วยควคุมเด็กในการทำความสะอาดเขตรับผผิดชอบของแต่ละสี พอเสร็จภารกิจการทำความสะอาดแล้ว เด็กๆนักเรียนจมารวมตัวกันเข้าแถวเคารพธงชาติ  และวันนี้ไม่มีคาบในการสอนแต่ก็มีงานจากครูพี่เลี้ยงให้ทำคือ การแก้ไขแผนการสอนของตัวเองในบางส่วน เลยทำให้เราสามารถที่จะตรวจสอบดูว่าแผนของเรามีความสมบูรณืมากน้อยเพียงใด  ในวันนี้ก็ได้อยู่ในห้องคอมทั้งวัน เลยทำให้เราได้สักงเกตการสอนของครูพี่เลี้ยงตั้งแต่การนำเข้าสู่บทเรียน การสอนและการสรุปจะทำให้ได้ไปปรับใช้ในการสอนครั้งหน้าได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวหฤทัย จินดาหลวงความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

บันทึกอยู่สมุดผิดเล่มครับ ???