คอมฯศึกษา มรอ. สานต่อ "จิตสาธารณะ..."

วันงานกฐินสามัคคีประจำปี ผู้คนมากหน้าหลายตาต่างมุ่งมาเพื่อที่จะถวายผ้าพระกฐิน 

แต่หากเรามีโอกาสมองย้อนกลับไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลัง คนกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่งผู้ซึ่ง "ปิดทองหลังพระ" เป็น "ผู้อำนวยความสะอาด" ช่วยให้คนทั้งหลายที่มาในงาน "ปลดทุกข์" ได้อย่างสบายใจ คนกลุ่มเล็ก ๆ นี้จึงเป็นคนที่คนยกย่องและสรรเสริญ...

คนกลุ่มนี้คือใคร...?

คนกลุ่มนี้คือ "คนดี เมืองดาบหัก"

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เดินทางรอนแรมมาไกลจากจังหวัดอุตรดิตถ์ถึงจังหวัดนครราชสีมา เขาเหล่านั้นเดินทางมาทำไม เดินทางเพื่อมาล้างห้องน้ำเท่านั้นหรือ...?

เขาเดินทางมาเพื่อปลูกต้นกล้าคุณธรรมลงบน "เนื้อนาบุญที่ยิ่งใหญ่"

 

เป็นนิมิตรหมายที่ดีสำหรับอนาคตของเยาวชนไทยที่นักศึกษาไทยทุ่มเทในการพัฒนาจิตใจเพื่อเป็นผู้ให้และเสียสละ

"จิตสาธารณะ" คือจิตของผู้ให้

"จิตสาธารณะ" คือจิตของผู้เสียสละ

นักศึกษากลุ่มนี้จึงเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะอย่างแท้จริง

ความเอาใจใส่ รับผิดชอบ ขยัน อดทน เป็นคุณธรรมที่จำเป็นสำหรับคนทุกคนในสังคมไทย

การเริ่มต้นปลูกต้นกล้าคุณธรรมไว้ตั้งแต่วัยเรียนนักศึกษาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะต้นกล้านั้นจักเติบโตให้เขาเหล่านี้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

คอมพิวเตอร์ เป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้เด็กไทยสมาธิสั้น แต่อาการสมาธิสั้นนี้แก้ได้ด้วยการมอบแรงกายและแรงใจถวายต่อพระรัตนตรัยและบูชาพระคุณองค์พ่อแม่ครูอาจารย์

โอกาสเป็นสิ่งที่สำคัญ...

ปัจจุบันเด็กไทยขาดโอกาสในการทำความดี อ.จำรูญ จันทร์กุญชร และ อ.กนกวรรณ กันยะมี และคณะอีกหลายท่าน เป็นผู้มอบโอกาสดี ๆ นี้สู่จิตใจ

ในสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยวนกวนใจเพื่อให้เราไหลไปในทางต่ำ การมีกัลยาณมิตรที่ประเสริฐจึงเป็นสิ่งที่เลิศค่าสำหรับเรา

ผู้ที่คอยชักชวนเราทำความดี และคอยฉุดรั้งเราไม่ให้ไหลลงไปทางต่ำ ท่านอาจารย์ทั้งสอง รวมทั้งคณะอีกหลายท่าน จึงเป็นกัลยาณมิตรที่แท้จริง

ครูดี ครูเพื่อศิษย์ คือคุณครูที่เป็นกัลยาณมิตรสำหรับเรา

ครูดี คือคนที่คอยชี้นำเราไปในทางดี

ครูดี คือคนที่คอยชี้แนะและแก้ไขเมื่อศิษย์ทำผิด

ครูดี คือคนที่เป็นกัลยาณมิตรสำหรับเรา

ความดีทั้งหลายทั้งปวงที่ทุกท่านได้กระทำ จงน้อมนำและส่งผลให้ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดี เป็นคนเสียสละ เป็นผู้ให้ เพื่อร่วมการพัฒนาสังคมไทยไปสู่ "ศานติสุข..."

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาและวิจัยไทยความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

560305

เขียน

28 Jan 2014 @ 06:20
()

แก้ไข

26 Mar 2014 @ 12:23
()

สัญญาอนุญาต

ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ
อ่าน: คลิก