การเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากร

การเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากร

โดย...ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์

อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ม.พิษณุโลก

www.drsuthichai.com

            ตอนก่อนกระผมได้เขียนเรื่องคุณสมบัติของวิทยากรในข้อที่ 5.ได้กล่าวไว้ว่า วิทยากรต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา ในตอนนี้กระผมอยากที่จะขยายเนื้อหาในส่วนนี้ กล่าวคือการเตรียมความพร้อมของวิทยากรที่ดี จะต้องมีการเตรียมตัวดังนี้

            1.ต้องศึกษาหาความรู้ หาประสบการณ์อยู่เสมอ หมั่นอ่านหนังสือทุกวัน ไปฟังวิชาการ ไปเข้าร่วมอบรมสัมมนา ไปสนทนากับผู้ที่มีความรู้มากกว่า เพื่อที่จะได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเมื่อได้รับความรู้แล้ว ก็ควรลองหาประสบการณ์ด้วยตัวเอง คือลองนำเอาความรู้นั้นๆไปใช้เพื่อที่จะทดสอบว่า เรานำไปใช้แล้วได้ผลเป็นเช่นไร

            2.ต้องเก็บสะสม จดจำ ข้อมูลต่างๆ วิทยากรที่ดีเมื่อไปอบรม หรือ อ่านเจอสิ่งใหม่ๆ ก็ควรเก็บสะสมข้อมูลเอาไว้ หมั่นจดบันทึก ตัดเก็บข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ โดยจัดระบบการเก็บ มีการจัดข้อมูลเข้าแฟ้มให้เป็นหมวดหมู่ เช่น หมวดเกม หมวดนิทาน หมวดกลอน หมวดเพลง เป็นต้น

            3.ต้องฝึกฝนการนำเสนออยู่เสมอ วิทยากรที่ดีควรหาเวทีให้แก่ตนเอง อย่าได้รังเกียจเวทีเล็ก เพราะวิทยากรมืออาชีพก็เริ่มต้นจากจุดเล็กๆมาก่อน ควรหาเวทีพูดบ่อยๆเพื่อฝึกฝนการพูด ฝึกฝนการนำเสนอ อีกทั้งการมีเวทีพูดมากๆจะทำให้ผู้พูดเกิดความเชื่อมั่นในตนเองมากยิ่งขึ้น

            4.ต้องออกแบบหลักสูตรแปลกๆใหม่ๆ วิทยากรมืออาชีพและเป็นที่ต้องการของตลาดการฝึกอบรมมักจะนำเสนอหลักสูตรใหม่ๆออกมา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ไม่ค่อยจะเหมือนกับวิทยากรท่านอื่น เพราะหากว่านำเสนอหลักสูตรที่เหมือนกันกับวิทยากรท่านอื่น จำนวนมากๆ โอกาสที่จะได้รับงานบรรยายก็จะน้อยลงเนื่องจากมีคู่แข่งขันมากนั้นเอง

            5.ต้องทำการบ้านเป็นอย่างดี เมื่อได้รับงานบรรยายแล้ว วิทยากรมืออาชีพต้องมีการเตรียมข้อมูลในการนำเสนอให้ตรงกับปัญหาขององค์กรนั้น ต้องมีการสอบถามข้อมูลว่าองค์กรมีปัญหาอะไร ต้องการให้เน้นในเนื้อหาใดเป็นพิเศษ รวมไปถึงสอบถามขนาดของห้องฝึกอบรมว่ามีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เพื่อที่จะได้ออกแบบกิจกรรมต่างๆเพื่อนำไปใช้ในห้องฝึกอบรมนั้น

            6.ต้องเตรียมพร้อมทางด้านร่างกาย หลายท่านอาจแปลกใจว่า ไปเป็นวิทยากรนะไม่ได้ไปแข่งขันกีฬาใดๆ แต่ความเป็นจริงแล้ว การเป็นวิทยากรมืออาชีพ บางหลักสูตรต้องบรรยาย 3-5 วัน ซึ่งจะต้องยืน ต้องเดิน ต้องวิ่ง ต้องพูด ทั้งวัน ถ้าหากว่าร่างกายมีสภาพที่อ่อนแอ ไม่แข็งแรง ก็จะทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น วิทยากรมืออาชีพจึงต้องรักษาสุขภาพร่างกาย ต้องมีการออกกำลังกายอยู่เสมอ ต้องมีการไปตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพูด การบริหารความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่นำมาแบ่งปันค่ะอาจารย์