100.บทกวี : ร้อยวจี เป็นบทเรียน

...

เขียนมาถึง บทกวี ที่หนึ่งร้อย

     เรียงเป็นถ้อย ร้อยวจี ตามที่หวัง

          เสริมสติ เสริมปัญญา เสริมพลัง

               บันทึกไว้ ไม่ให้พลั้ง ครั้งต่อไป

...

ชยพร  แอคะรัจน์

...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวม : บทกวี : ชยพร แอคะรัจน์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

หนึ่งร้อยแห่งคุณค่าค่ะอาจารย์