๓๒๕. ชีวิตคู่

ชีวิตคู่

การใช้..."ชีวิตคู่"...คือ...การเป็น...

กัลยาณมิตร...ให้แก่กันและกัน...

ประคับประคองกัน...

เป็นคู่บุญ - คู่บารมี ต่อกัน...

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่าน...ข้อคิดในการดำเนินชีวิต...จากบันทึกนี้ค่ะ :):)

บุษยมาศ  แสงเงิน

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณสำหรับดอกไม้กำลังใจ จากทุก ๆ ท่านค่ะ :):)