GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

"พัฒนาวิทยากรตัวคูณเพื่อทำงานด้านจัดการความรู้"

เมื่อวานวันที่ 24 ตุลาคม 2549 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "พัฒนาวิทยากรตัวคูณเพื่อทำงานด้านจัดการความรู้" คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ส่งผู้เข้าร่วมสัมมนา 3 ท่าน คือ คุณยุวดี อุปนันท์ เลขานุการคณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะฯ คุณจันทร์ทิพย์ แก้วกู่ การเงินของคณะฯ และคุณสุภาภรณ์ สิงหรา นักวิทยาศาสตร์ สำหรับ 2 ท่านหลัง ก็เป็นคณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะฯ ดังนั้น การที่ส่งทั้ง 3 ท่าน มาร่วมงานนี้จึงดีและแอบหวังไว้ว่าท่านที่ร่วมสัมมนาจะสามารถมาเป็นวิทยากร KM ของคณะฯและนำความรู้มาต่อยอดให้บุคลากรในคณะฯได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 55600
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)