"พัฒนาวิทยากรตัวคูณเพื่อทำงานด้านจัดการความรู้"

  ติดต่อ

เมื่อวานวันที่ 24 ตุลาคม 2549 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "พัฒนาวิทยากรตัวคูณเพื่อทำงานด้านจัดการความรู้" คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ส่งผู้เข้าร่วมสัมมนา 3 ท่าน คือ คุณยุวดี อุปนันท์ เลขานุการคณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะฯ คุณจันทร์ทิพย์ แก้วกู่ การเงินของคณะฯ และคุณสุภาภรณ์ สิงหรา นักวิทยาศาสตร์ สำหรับ 2 ท่านหลัง ก็เป็นคณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะฯ ดังนั้น การที่ส่งทั้ง 3 ท่าน มาร่วมงานนี้จึงดีและแอบหวังไว้ว่าท่านที่ร่วมสัมมนาจะสามารถมาเป็นวิทยากร KM ของคณะฯและนำความรู้มาต่อยอดให้บุคลากรในคณะฯได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การ

หมายเลขบันทึก: 55600, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:09:44+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #มหาวิทยาลัย#ukm#การพัฒนาองค์การ#km-kku

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)