R2R

การวิจัยในงานประจำ จะช่วยให้เรามองเห็นแนวทางในการพัฒนางานประจำให้เป็นการทำงานวิจัย และนำผลลัพธ์มาพัฒนางานประจำให้มีประสิทธิภาพและจะกลายเป็น best practice ให้กับเพื่อนๆ หรือผู้สนใจได้ หากจะว่าไปแล้ว r2r ไม่ได้ยากอย่างที่ใครๆ คิด เพียงแค่หยิบประเด็นการทำงานขึ้นมาเป็นประเด็นการวิจัย พี่เลี้ยงนักวิจัยไม่ใช่ใครอื่น คือ ท่านรองฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ หรือรองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในสำนักศึกษาทั่วไปของเรา แม้กระทั่งท่าน ผอ. ก็สามารถช่วยเป็นพี่เลี้ยงนักวิจัยให้เพื่อนๆ ได้เช่นกันค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การดำเนินงานเกี่ยวกับการงานวิจัยและประเมินผลความเห็น (0)