งานพื้นฐานใน Word 2010

Word คืออะไร

    Microsoft Word 2010 คือโปรแกรมประมวลผลคำซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างเอกสารที่มีคุณภาพในระดับมืออาชีพ เครื่องมือการจัดรูปแบบเอกสารที่ดีที่สุดของ Word จะทำให้คุณสามารถจัดระเบียบและเขียนเอกสารของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Word ยังมีเครื่องมือการแก้ไขและตรวจทานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้คุณสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย

การค้นหาและนำแม่แบบไปใช้

Word 2010 ทำให้คุณสามารถนำแม่แบบที่มีอยู่แล้วภายในและแม่แบบที่กำหนดเองของคุณไปใช้ได้ ตลอดจนสามารถค้นหาได้จากแม่แบบที่หลากหลายซึ่งมีอยู่บน Office.com โดย Office.com มีแม่แบบ Word ที่เป็นที่นิยมซึ่งมีให้เลือกอย่างหลากหลาย รวมถึง ประวัติย่อพื้นฐาน ประวัติย่อเฉพาะงาน วาระการประชุม นามบัตรแบบกระดาษ และ โทรสาร

เมื่อต้องการค้นหาและนำแม่แบบไปใช้ใน Word ให้ทำดังนี้

 1. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก สร้าง
 2. ภายใต้ แม่แบบที่มีอยู่ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 • เมื่อต้องการใช้แม่แบบที่มีอยู่แล้วภายใน ให้คลิก แม่แบบตัวอย่าง จากนั้นคลิกแม่แบบที่คุณต้องการ แล้วคลิก สร้าง
 • เมื่อต้องการนำแม่แบบที่คุณเพิ่งใช้เมื่อไม่นานมาใช้ใหม่ ให้คลิก แม่แบบล่าสุด จากนั้นคลิกที่แม่แบบที่คุณต้องการ แล้วคลิก สร้าง
 • เมื่อต้องการใช้แม่แบบที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้ ให้คลิก แม่แบบของฉัน จากนั้นคลิกแม่แบบที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง
 •  เมื่อต้องการค้นหาแม่แบบบน Office.com ภายใต้ แม่แบบ Office.com ให้คลิกประเภทแม่แบบที่คุณต้องการ จากนั้นคลิกแม่แบบที่ต้องการ แล้วคลิก ดาวน์โหลด เพื่อดาวน์โหลดแม่แบบจาก Office.com ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ หมายเหตุ    นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหาแม่แบบใน Office.com จากภายใน Word ได้อีกด้วย ในกล่อง ค้นหาแม่แบบใน Office.com ให้พิมพ์คำที่ใช้ค้นหาอย่างน้อยหนึ่งคำ แล้วคลิกปุ่มลูกศรเพื่อค้นหา

การสร้างเอกสารใหม่

 1.   คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก สร้าง
 2.   ภายใต้ แม่แบบที่มีอยู่ ให้คลิก เอกสารเปล่า
 3.   คลิก สร้าง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างเอกสารใหม่ ให้ดูที่ การสร้างเอกสาร

 

การเปิดเอกสาร

 

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม จากนั้นคลิก เปิด
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบ เปิด ให้คลิกที่ไดร์ฟหรือโฟลเดอร์ที่มีเอกสารอยู่ภายใน
 3. ในบานหน้าต่างด้านขวาของกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เปิดโฟลเดอร์ที่มีรูปวาดที่คุณต้องการ
 4. คลิกที่เอกสาร แล้วคลิก เปิด

 

    

เมื่อต้องการบันทึกเอกสารในรูปแบบที่ใช้งานใน Word 2010 และ Word 2007 ให้ทำดังนี้

 1.   คลิกแท็บ แฟ้ม
 2.   คลิก บันทึกเป็น
 3.   ในกล่อง ชื่อแฟ้ม พิมพ์ชื่อสำหรับเอกสารของคุณ
 4.   คลิก บันทึก

 

เมื่อต้องการบันทึกเอกสารเพื่อให้สามารถใช้งานได้กับ Word 2003 หรือรุ่นก่อนหน้าได้ ให้ทำดังนี้

 1.   เปิดเอกสารที่คุณต้องการใช้ใน Word 2003 หรือรุ่นก่อนหน้า
 2.   คลิกแท็บ แฟ้ม
 3.   คลิก บันทึกเป็น
 4.   ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก เอกสาร Word 97-2003 การกระทำนี้จะเปลี่ยนรูปแบบแฟ้มเป็น .doc
 5.   ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อเอกสาร
 6.   คลิก บันทึก

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างเอกสารที่สามารถใช้ได้กับ Word 2003 หรือรุ่นก่อนหน้า ให้ดูที่ การสร้างเอกสารที่จะใช้โดย Word รุ่นก่อนหน้า

 

การอ่านเอกสาร

 1. เปิดเอกสารที่คุณต้องการอ่าน
 2. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองเอกสาร ให้คลิก การอ่านแบบเต็มหน้าจอ

 1. เมื่อต้องการย้ายจากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่งในเอกสาร ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 • คลิกลูกศรที่มุมล่างของหน้ากระดาษ
 • กด PAGE DOWN และ PAGE UP หรือ SPACEBAR และ BACKSPACE บนแป้นพิมพ์
 • คลิกลูกศรนำทางที่กึ่งกลางด้านบนของหน้าจอ

  

 เคล็ดลับ  คลิก ตัวเลือกมุมมอง แล้วคลิก แสดงสองหน้ารูปปุ่มเพื่อดูสองหน้ากระดาษ หรือสองหน้าจอพร้อมกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดูเอกสาร ให้ดูที่ การอ่านเอกสารใน Word

 

การติดตามการเปลี่ยนแปลงและแทรกข้อคิดเห็น

 • เมื่อต้องการเปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การติดตาม ให้คลิก ติดตามการเปลี่ยนแปลง

 • เมื่อต้องการแทรกข้อคิดเห็น บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้คลิก สร้างข้อคิดเห็น
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่สร้างขึ้นขณะทำการตรวจทาน ให้ดูที่ การติดตามการเปลี่ยนแปลงและแทรกข้อคิดเห็น

การพิมพ์เอกสารของคุณ

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม และคลิก พิมพ์
 2. ดำเนินการดังต่อไปนี้
 • ภายใต้ พิมพ์ ในกล่อง สำเนา ให้ใส่จำนวนสำเนาที่คุณต้องการพิมพ์
 • ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการแล้ว
 • ภายใต้ การตั้งค่า การตั้งค่าการพิมพ์เริ่มต้นสำหรับเครื่องพิมพ์ถูกเลือกไว้ให้คุณแล้ว ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ให้คลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแล้วเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ
 1. เมื่อปรับเปลี่ยนการตั้งค่าจนพอใจแล้ว ให้คลิก พิมพ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการพิมพ์แฟ้ม ให้ดูที่ การแสดงตัวอย่างและพิมพ์แฟ้ม

 

อ้างอิง

http://office.microsoft.com/th-th/word-help/HA101830016.aspx#_Toc254775447

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน phungความเห็น (0)