InDesign

InDesi gn

       โปรแกรมที่ใช้สำหรับการออกแบบและสร้างสรรค์งานโดยเฉพาะด้านสิ่งพิมพ์ งานออกแบบเอกสารที่มีประสิทธิภาพสูง และได้รับความนิยมมากที่สุด ให้ความถูกต้องแม่นยำ สามารถควบคุมคุณภาพของงานและมีเครื่องมือพร้อมสำหรับตกแต่งในตัวรองรับการใช้ฟอนต์ภาษาไทย ซึ่งเวอร์ชั่นในปัจจุบันสามารถผสมผสานกับซอฟต์แวร์กราฟิกอื่นๆ ของ Adobe ได้ ผู้ใช้ควรจะต้องมีความรู้พื้นฐานของ Photoshop และ illustrator ด้วย เพราะขั้นตอนการทำงาน ต้องมีการเตรียมรูปภาพจากPhotoshop และจาก illustrator

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการใช้งานความเห็น (0)