ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557

        กศน.อำเภอเสนา นำโดย ผอ.พานิช ศรีงาม พร้อมด้วยหัวหน้างานการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ หัวหน้างานการศึกษาต่อเนื่อง หัวหน้างานการศึกษาตามอัธยาศัย และเจ้าหน้าที่แผนงาน  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่โรงแรมบ้านสวนฝน จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2556  จัดโดยสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีนายปราโมทย์ ด้วงอิ่ม ผอ.กลุ่มแผนงานสำนักงาน กศน. เป็นวิทยากร  ซึ่งแผนที่ได้ครั้งนี้นอกจากจะรองรับภาระงานตามบทบาทหน้าที่แล้ว(ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย)  ยังสอดคล้องกับสภาพความต้องการของชุมชน(แผนพัฒนาจังหวัด)  และนโยบายเร่งด่วนด้วยค่ะ(ส่งเสริมการอ่านและเพิ่มอัตราการรู้หนังสือของคนไทย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มคุณภาพการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบ ยกระดับการฝึกอบรมอาชีพและศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)  เก็บภาพเล็กๆ น้อยๆ ระหว่างการประชุมมาฝากนะคะ

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ร่วมกันความเห็น (1)

ขอบคุณนะคะ ดร.พจนา แย้มนัยนา ที่คอยให้กำลังใจเสมอมา