กิจกรรมผู้สูงอายุตำบลเจ็ดริ้ว

บีบีฮวา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556  ณ  วัดเจ็ดริ้ว  ตำบลเจ็ดริ้ว  ได้จัดกิจกรรมผู้สูงอายุร่วมกับ นางสาวสุรินธร  นาคคุ้ม  ครู กศน.ตำบลหลักสอง  ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลเจ็ดริ้ว  โดยได้มีกิจกรรมให้ความรู้ คือ การออกกำลังกายอยู่กับที่เพื่อสุขภาพ   การบริหารสมองด้วยสองมือ การสร้างเสริมการมีสุขภาพจิตที่ดี โดยการใช้สื่อประเภท vcd และการรำวงเพื่อเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อด้วย 

     

    

     

 

    

 

   

 

    

 

    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บีบีฮวาความเห็น (0)