นวัตกรรม คือ Innovation

    1. นวัตกรรม จะเกิดขึ้นได้จะต้องมาจากความตั้งใจ  ต้องเป็นสิ่งใหม่  ใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม ณปัจจุบันนี้ นวัตกรรมเิกิดจากการทำวิจัย ทำวิจัยต้องใช้งบประมาณเมื่อต้องการวิจัยงานบางอย่าง ต้องใช้เงินในการสร้างความรู้  เมื่อได้ความรู้ สามารถเปลี่ยนเป็น ตัวเงินให้กับองค์กรหรือหน่วยงานได้  หรือที่เีรียกว่า  การขายความคิด  และเมื่อขายความคิด ทำให้สังคมยอมรับ จึงจะเีรียกว่า   นวัตกรรม 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แนวคิด ทฤษฎี การจัดการนวัตกรรมเพื่่อการพัฒนาในอนาคตความเห็น (2)

นวัตกรรม
IP: xxx.96.3.51
เขียนเมื่อ 

ุุวขทราบไหมว่าพระพุทธเจ้าทำไม่ถึงแบ่งหุ้นเป็นสามกอง. คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์. เพราะพระพุทธเจ้า รอบรู้ถึงอนาคตไงล่ะ. วัยเรียน ขเราไร้นวัตกรรม ต้องเสพวรรณกรรมของผู้ที่ใส่มาในสมองเรา กล่อมเรา กล่าวว่า คนตั้ง1250คนมาประชุมพร้อมกันุโดยมิได้นัดหลายนั้น มาตรองดูตามนวัตกรรมแล้ว คนมากมายขนาดนั้น โทรศัพท์ก็ไม่มี หากไม่นัดกัน จะมาได้หรือ. แล้วนัดกันมาทำไม มาข่มขู่อะไร(คน1250คนนั้น 2500 บาทาเชียวนะ.) หากไม่แบ้งหุ้นวันนันเละครับ และวันนั้นหากแบ่งเป็นสองกอง บริษัทนี้ถูกหุบไปนานแล้ว นี่ท่านทราบล่วงหน้า ท่านเลยแบ่งเป็นวามตอน วันนั้น

หุ้นที่ไม่นิ่งในนโยบาย
IP: xxx.96.3.51
เขียนเมื่อ 

หุ้นที่1 นิ่ง แล้วแน่นอนแล้ว. หุ้นที่2 ยิ่งแล้วแน่นอนแล้ว สองหุ้นแรกดีงาม มั่นคง แปรเปลี่ยนจากคุณค่าความดีงาม แปรเปลี่ยนสาระไปไม่ได้ และแน่นอน เรื่องไร้สาระในโลกนี้ ไม่เป็นความจริง(มิใช่ธรรมมะ)

อีกหุ้นหนึ่งซิน่าคิด น่าติดตามในนวัตกรรมใหม่ๆ แปลกแยกออกจากนโยบายบริษัทฯ มีผลประโยชน์เป็นตัวล่อ มาแต่กาลนานนับพันสองพันปีแล้วด้วยซ้ำ. ฉะนั้น บริษัทฯเก่าแก่ ไม่มีทางถูกยึดด้วย พนักงานสื่อสารมวลชนที่ หุ้นแรก จำใจตั้งขึ้นวันนั้น เพื่อการรักษา สันติธรรม (อิสลาม) ที่ท่านมีถือครองไงอยู่ก่อนหน้าแล้ว. พระพุทธเจ้ารับอิสลาม(สันติธรรม)