จากใจจริง

อันที่จริงคนเราวัน ๆ  หากว่าจะว่างก็ไม่ว่างไปเสียทั้งหมด ( ทั้ง ๆ ที่เรมีเวลา 24 ชั่วโมงใน 1วันเหมือนกัน )  คงเป็นเพราะเวลาของเราต้องไปเกี่ยวข้องกับคนใกล้ ไกล ทั้งใน และนอกครอบครัว ความจริงข้อนี้ ดูเป็นวุ่นวาย คนชีวิตที่หลากหลาย เราคงต้องมาดูกันว่าจะจัดสรรเวลา จัดการชีวิตกันอย่างไร

เช้าวันอาทิตย์ 22 ค.ค.2549  ออกจากบ้านไปช่วยดูแลความเรียบร้อยให้แก่คุณณัฐยาภรณ์ฯ  ที่อำนวยความสะดวกแก่คุณด้า คุณอี๊ฟ คุณเร และอีก 2 รวมเป็น 5 คนเขาเป็นทีมงานถ่ายทำของ รายการกบนอกกะลา  ออกบ้าน 0640 น.กว่าจะเรียบร้อยร่วม 9 น. 

จากนั้น เราแวะพบกับ อ.มาลินี  ที่สนทนาอยู่กับคุณภิรมย์ยา  ต่อมามี หมอติ่ง (หมออนามัย)  ได้นำเอกสารจำนวนหนึ่งให้ เป็นข้อมูล อ.สมบัติฯ นำเสนอผ่านนิตยสาร ฅ คน ฉบับเดือนตุลาคม 2549  น่าสนใจ พร้อมนี้มอบข่าวที่ปรากฏทาง เว็ปสำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3 http://www.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=061021145623   เกี่ยวกับการประชุมเมื่อช่วงเช้า 20 ต.ค.ให้  เพราะ อ.มาลินี และ ดร.สุวัฒน์ฯ จะกลับราชบุรี ช่วงสาย ๆ วันนี้ ราวกลางเดือน พ.ย.2549 ทราบว่าทั้งสองท่านจะมา จ.น่านอีก   สำหรับ ทักทายไหว้บอกลา เพราะเราต้องรีบกลับบ้าน นำอาหารมื้อเช้าให้ลูก ๆ และพาลูกสาวไปทำกิจกรรมบ้านเพื่อนตามเขาที่นัดไว้ก่อนหน้า@

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มราบรีหรือชนเผ่าตองเหลือง

คำสำคัญ (Tags)#จากใจ

หมายเลขบันทึก: 55382, เขียน: 22 Oct 2006 @ 10:22 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
Print Out 21 ตุลาคม 2549 / 14:56:23                พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ -->  
น่านระดมทุกฝ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตชนเผ่ามลาบรี (ตองเหลือง)
จังหวัดน่าน ระดมทุกฝ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตชนเผ่ามลาบรี (ตองเหลือง) ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ที่ห้องมณฑา โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน ดอกเตอร์สุวัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมกับ พระเทพนันทาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน และคณะสงฆ์ ได้ร่วมประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชนเผ่ามลาบรี (ตองเหลือง) ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นห่วงความเป็นอยู่ ทรงห่วงความเป็นตัวตนของชนเผ่าตองเหลือง จะสูญหาย วัฒนธรรมของมนุษย์ยุคหินชุดสุดท้ายของโลก จะถูกทำลายและสูญสิ้น ไม่มีให้เห็นอีกต่อไป พระองค์จึงมีแนวทางทำให้ตองเหลืองอยู่กับป่า มีวิถีชีวิตดั้งเดิม อย่างรู้เท่าทันโลก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีความห่วงใยในเรื่องของสิทธิของตองเหลือง ว่าได้รับความคุ้มครองแค่ไหน ทุกคนเป็นตองเหลือง ก็เป็นคนไทยเหมือนกัน มีสิทธิเสรีภาพเท่ากับคนไทย อย่าให้คนหนึ่งคนใดมาทำลายเผ่าพันธุ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ของชนเผ่าตองเหลือง ต้องช่วยกันส่งเสริมสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ ให้ความเมตตา ให้ความอบอุ่น ให้การศึกษาดูแลสุขภาพ และส่งเสริมอาชีพให้ชนเผ่าตองเหลืองพึ่งตนเอง
ปัจจุบันเผ่ามลาบรี (ตองเหลือง) ที่บ้านห้วยหยวก มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งคณะทำงานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตชนเผ่ามลาบรี ได้จัดครูอาสา รวมทั้งให้ทางคณะสงฆ์และฝ่ายฆราวาส เข้าพื้นที่ดำเนินการและจัดการเรียนการสอน รวมทั้งได้ดำเนินการส่งเสริมอาชีพ และการดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยู่ของชนเผ่ามลาบรี (ตองเหลือง) ให้มีการตั้งถิ่นฐานที่มั่นคงถาวร

  ข่าวโดย : ส.ปชส.น่าน
  หน่วยงาน : สทท.11 เชียงใหม่