อันที่จริงคนเราวัน ๆ  หากว่าจะว่างก็ไม่ว่างไปเสียทั้งหมด ( ทั้ง ๆ ที่เรมีเวลา 24 ชั่วโมงใน 1วันเหมือนกัน )  คงเป็นเพราะเวลาของเราต้องไปเกี่ยวข้องกับคนใกล้ ไกล ทั้งใน และนอกครอบครัว ความจริงข้อนี้ ดูเป็นวุ่นวาย คนชีวิตที่หลากหลาย เราคงต้องมาดูกันว่าจะจัดสรรเวลา จัดการชีวิตกันอย่างไร

เช้าวันอาทิตย์ 22 ค.ค.2549  ออกจากบ้านไปช่วยดูแลความเรียบร้อยให้แก่คุณณัฐยาภรณ์ฯ  ที่อำนวยความสะดวกแก่คุณด้า คุณอี๊ฟ คุณเร และอีก 2 รวมเป็น 5 คนเขาเป็นทีมงานถ่ายทำของ รายการกบนอกกะลา  ออกบ้าน 0640 น.กว่าจะเรียบร้อยร่วม 9 น. 

จากนั้น เราแวะพบกับ อ.มาลินี  ที่สนทนาอยู่กับคุณภิรมย์ยา  ต่อมามี หมอติ่ง (หมออนามัย)  ได้นำเอกสารจำนวนหนึ่งให้ เป็นข้อมูล อ.สมบัติฯ นำเสนอผ่านนิตยสาร ฅ คน ฉบับเดือนตุลาคม 2549  น่าสนใจ พร้อมนี้มอบข่าวที่ปรากฏทาง เว็ปสำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3 http://www.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=061021145623   เกี่ยวกับการประชุมเมื่อช่วงเช้า 20 ต.ค.ให้  เพราะ อ.มาลินี และ ดร.สุวัฒน์ฯ จะกลับราชบุรี ช่วงสาย ๆ วันนี้ ราวกลางเดือน พ.ย.2549 ทราบว่าทั้งสองท่านจะมา จ.น่านอีก   สำหรับ ทักทายไหว้บอกลา เพราะเราต้องรีบกลับบ้าน นำอาหารมื้อเช้าให้ลูก ๆ และพาลูกสาวไปทำกิจกรรมบ้านเพื่อนตามเขาที่นัดไว้ก่อนหน้า@