ธุรกิจร้านหนังสือลดราคา โอกาส อุปสรรคและกฎหมาย

การดำเนินธุรกิจร้านหนังสือต้องรู้โอกาส อุปสรรค รวมถึงข้อกฎหมายที่จำเป็น ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป
  ก่อนการทำธุรกิจ ต้องศึกษาในด้านใดบ้าง  
หัวข้อ โอกาสของธุรกิจ อุปสรรคของธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. ประโยชน์ของธุรกิจหรือกำไร -การศึกษาและหาข้อมูลด้านพฤติกรรมของผู้อ่าน ผู้ซื้อหนังสือ -การจัดหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย - การจัดการด้านส่งเสริมการขายในช่องทางการจัดจำหน่ายเดิมให้ลูกค้ารู้จักมากขึ้น - การขยายการจัดจำหน่ายหนังสือที่เป็นหนังสือที่เคยขายดีในอดีตมาจำหน่าย - เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายของสำนักพิมพ์ให้มากขึ้น - การจัดจำหน่ายหนังสือให้ตรงกลุ่มเป้าหมายตามช่วงวัย - ต้นทุนของสาขาที่สูงกว่ายอดขายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - การจัดหาสินค้าเข้ามาที่ร้านไม่เพียงพอ - หนังสือที่ไม่เคลื่อนไหวจะเป็นภาระในการจัดเก็บสต๊อกได้ - การควบคุมและการจัดหนังสือที่ไม่เหมาะสมกับช่วงวัย - กฏหมายว่าด้วยการจดทะเบียนร้านค้า - การขออนุญาตเปิดดำเนินกิจการ - การเสียภาษีป้าย -พรบ.ผังเมือง - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่สาธารณะ - พรบ.การปกครองส่วนท้องถิ่น
2. Client (ลูกค้า) - ขยายกลุ่มลูกค้าเดิมที่มีอยู่แล้วให้เข้ามาใช้บริการมากขึ้น - เพิ่มกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้นทั้งขายปลีก-ขายส่ง -ความต้องการในการดำเนินชีวิต/ความใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตในชีวิตประจำวัน -ต้องการแสวงหาความรู้ ข่าวสาร ทำให้คนต้องอ่านหนังสือ -การขายหนังสือที่เหมาะสมครอบคลุมทุกช่วงอายุและวัย - ปกติลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ตามห้างสรรพสินค้าที่เดินมาซื้อของด้วย - ลูกค้าที่ไม่เฉพาะเจาะจงซื้อจะไม่เข้ามาอาจมีเฉพาะลูกค้าที่ขายส่ง -การร้องเรียนเรื่องการจัดจำหน่ายที่ไม่เหมาะสมกับบุคคลแต่ละกลุ่มและช่วงอายุ วัย - พรบ.ลิขสิทธ์และทรัพสินทางปัญญา - กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค -การควบคุมสื่อลามกอนาจาร -สิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า -กฏหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชน
3. Capital (ทุน) - การกู้เงินจากสถาบันการเงินที่มีอยู่ - ขยายการลงทุนเพิ่มในรูปแบบของธุรกิจใหม่ -การทำสัญญาเช่า ,เช่าซื้อ ,ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว -การกู้เงินจากสถาบันเพื่อสังคมอื่นเช่น สสส. SME BANK - การขยายสาขาที่มากเกินกว่าทุนที่มีอยู่ - การขาดทุนในระยะแรกไม่มีกำไรที่เพียงพอ - กฎหมายว่าด้วยกู้ยืม - การค้ำประกัน - การประกันภัย -การเช่าซื้อ -การประกันความเสี่ยง
4. Wrong going (การเอารัดเอาเปรียบคนอื่น) - การขายหนังสือที่ลดราคามากกว่าร้านค้าอื่น - ให้ลูกค้าที่ต้องการได้หนังสือที่มีคุณค่าและราคาถูกกว่าปกติ -ลูกค้ามีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นในการที่จะแสวงหาความรู้และข่าวสาร -การส่งเสริมให้มีการจัดจำหน่ายหนังสือให้เหมาะสมกับช่วงวัยต่าง ๆ - การที่ขายหนังสือบางเล่มที่ต้นทุนต่ำแต่ขายราคาสูง - ลูกค้ามองไม่เห็นความแตกต่างด้านราคามากนักไม่คุ้มค่ากับการเดินทางหรือการรอจนกว่าจะลดราคา -การที่ลูกค้าไม่สามารถเปิดดูหนังสือบางประเภทที่กฎหมายกำหนดได้ - กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า - กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค - พรบ. การพิมพ์และการโฆษณา -พรบ.ลิขสิทธิ์ -พรบ.ควบคุมสื่อสิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร -พรบ.คุ้มครองเด็กและเยาวชน  
5. Business Process - -- การจัดหาสถานที่ ทำเลในการเปิดสาขา การขออนุญาตเปิดร้านค้าโดยใช้รูปแบบการจดทะเบียนของบริษัท -การตั้งชื่อร้านและขอจดทะเบียน - การขอจดทะเบียนเครื่องหมายทางการค้า(โลโก้ร้าน) - การจัดการตกแต่งสถานที่ - การจัดหาสินค้าเข้าร้าน - การจัดหาระบบและจัดหาเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ - การจัดหาและฝึกอบรมพนักงาน - การดูแล ควบคุมและบริหารจัดการร้าน -การควบคุมสินค้าคงเหลือ -การจัดการรับส่งสินค้า     - การขออนุญาตไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน - ทำเลที่ตั้งไม่เหมาะสมหรือไม่ทันเวลา - ไม่สามารถจัดหาสินค้า เทคโนโลยี พนักงานขายได้ตามต้องการ - การจดทะเบียนนิติบุคคล - พรบ.ผังเมือง การจัดโซน -การเสีย ภาษีป้าย - การเช่าทรัพย์ - การจ้างแรงงาน - การเก็บของในคลังสินค้า -  กฎหมายแรงงาน - พรบ. แรงงานสัมพันธ์ - พรบ.ประกันสังคม -พรบ.การรักษาความสะอาด -การใช้พื้นที่สาธารณะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนข้อมูลของ MUT

คำสำคัญ (Tags)#การเพิ่มโอกาสให้ร้านหนังสือต้องรู้อุปสรรคและกฎหมาย

หมายเลขบันทึก: 55319, เขียน: 21 Oct 2006 @ 00:56 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 00:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
เยี่ยมมากค่ะ ขอบคุณที่คุณพยายามทำจนได้ค่ะ ทำได้หรือไม่ อยู่ที่พยายามทำใช่ไหมคะ