Para - Archery World Championships 2013 Bangkok,Thailand : การตรวจวัดระดับความพิการ- นักกีฬาแข่งขันยิงธนูคนพิการชิงแชมป์โลก

K.Pually
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หากเป็นนักกีฬาปกติ จะไม่มีการตรวจวัดระดับฯ เพราะทุกคนล้วนมีคุณสมบัติไม่ต่างกัน แต่หากเป็นนักกีฬาพิการ ระดับความต่างของการพิการมีส่วนได้เปรียบ-เสียเปรียบมากมาย

จำนวนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรวม  233  คนจาก 33 ประเทศทั่วโลก  จากเดิมมี 34  ประเทศ   แต่ประเทศ Venezuela  ขอถอนตัวจึงเหลือเพียง 33 ประเทศ  

         

           

 

ผู้จัดการทีมนำโค้ชและนักกีฬาทยอยเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกันตั้งแต่ วันที่  27 ตค 2556 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัว      และบางคนต้องรับการตรวจระดับความพิการ (Classification) ในวันที่ 30-31 ตุลาคม  2556  เป็นการป้องกันการได้เปรียบ-เสียเปรียบในการแข่งขัน

 

  

  

 

การตรวจระดับความพิการ (Classification)

หากเป็นนักกีฬาปกติ  จะไม่มีการตรวจวัดระดับฯ  เพราะทุกคนล้วนมีคุณสมบัติไม่ต่างกัน   แต่หากเป็นนักกีฬาพิการ  ระดับความต่างของการพิการมีส่วนได้เปรียบ-เสียเปรียบมากมาย   เช่น  คนขาขาด  ขาดเหนือเข่า   ขาดใต้เข่า  ขาดข้างเดียว  ขาดสองข้าง   ยกเว้นผู้ที่มีหลักฐานรับรองว่า เป็นผู้พิการถาวร เช่น ขาขาด หรือ  แขนขาด  หรือพิการมาตั้งแต่กำเนิด ก็ไม่ต้องมารับการตรวจเพื่อขอใบรับรอง ยิ่งหากเป็นนักกีฬาพิการทางสายตา  ยิ่งต้องตรวจละเอียดกว่าประเภทอื่น  

 

   


คณะผู้ตรวจระดับความพิการ ( Classifier Team)

ทีมตรวจนักกีฬา ฯ ส่วนมากเป็นคณะจาก World Archery   และบางส่วนเพิ่งผ่านกระบวนการอบรม- ประเมินความรู้-ความสามารถ เมื่อวันที่ 28-29  ตุลาคม  2556 ที่Bangkok  Interplace Hotel  รวมทั้งชาวไทย 2 คน   สามารถผ่านเกณฑ์เข้ารอบมาหมาดๆแบบถอดด้าม

    

               อบรมอย่างจริงจัง - เพื่อให้มีความรู้-ความเข้าใจในระดับมาตรฐานสากล

   


การตรวจหาสารกระตุ้น

นักกีฬาบางคนอาจใช้สารกระตุ้น หรือที่เรียกกันว่าโด๊บยา  โดยปกติจะมีการสุ่มตรวจนักกีฬาที่ชนะบางคน   และอาจเพิ่มเติมในกรณีที่สงสัย หรือได้รับการร้องเรียน

สรุปจำนวนนักกีฬาจากประเทศต่างๆที่ลงทะเบียนการตรวจฯ

ประเทศ  Brazil     จำนวน  2 คน

ประเทศ   Finland จำนวน  1 คน

ประเทศ  Israel    จำนวน  2 คน

ประเทศ   Italy     จำนวน  2 คน

ประเทศ  USA       จำนวน5 คน

ประเทศ   China    จำนวน  7 คน

ประเทศ  Japan     จำนวน 2 คน

ประเทศ  Sweden  จำนวน  1 คน

ประเทศ  Turkey    จำนวน  4 คน

ประเทศ  Mongolia จำนวน  1 คน

ประเทศ  Iran        จำนวน  7 คน

ประเทศ Ukraine    จำนวน  2 คน

ประเทศ Latvia       จำนวน  1 คน

ประเทศ Norway     จำนวน  1 คน

ประเทศ  Russia     จำนวน  5 คน

ประเทศ  South Africa จำนวน  1 คน

ประเทศ Korea        จำนวน 7 คน

ประเทศ   Thailand  จำนวน  8 คน

ประเทศ  Venezuela จำนวน  4 คน

ประเทศ  Chinese Taipei  จำนวน  1 คน

ประเทศ Germany   จำนวน  1 คน

ประเทศ Kazakstan  จำนวน  3 คน

 


   
 คณะผู้ตรวจและนักกีฬาจากนานาประเทศ พร้อมทั้งliaison จัดลำดับคิว- ดูแล-เป็นล่ามฯ

  

             รอคิวรับการตรวจ - ผ่อนคลาย - จริงจังตามกฏ-ระเบียบ อย่างเข้มงวด 

  

 

การแบ่งประเภทความพิการ  

มีการแบ่งประเภทความพิการ  ออกเป็น2 ระดับคือ

W1: พิการแบบช่วยตนเองไม่ได้ ต้องมีผู้ช่วยพยุง-อุ้มเมื่อมีการเคลื่อนไหว- กล้ามเนื้อไม่แข็งแรง 

W2: พิการแบบช่วยตนเองได้  เคลื่อนไหว-ไปไหนได้เอง 

            ...ประเทศไทยมีนักกีฬา ประเภท W2 เท่านั้น  ยังไม่มีประเภท W1 ...  

งานของผู้ตรวจวัดระดับความพิการมีอยู่อย่างต่อเนื่อง จนถึงวันสุดท้ายของการแข่งขัน  เนื่องจากบางคนไม่ได้ลงทะเบียนแจ้งรับการตรวจ  แต่อยู่ในข่ายที่ต้องตรวจ  ก็ต้องรับการตรวจตามกฏ-กติกา ของการแข่งขันของสมาพันธ์ World Archery

ประเภทการแข่งขันกีฬาแข่งขันยิงธนูคนพิการชิงแชมป์โลก 

การแข่งขันกีฬายิงธนู ครั้งนี้ จัดการแข่งขัน 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1.Compound  ธนูทดกำลัง  บุคคลเดี่ยวชาย/หญิง   ทีมชาย/หญิง / ทีมผสม  

2.Recurve    ธนูโค้งกลับ  บุคคลเดี่ยวชาย/หญิง   ทีมชาย/หญิง / ทีมผสม


สนใจศึกษาเพิ่มเติมกรุณาคลิกด้านล่าง  

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย
การฝึกยิงธนูเบื้องต้น
Para-Archery World Championships BKK 2013

                 
                              ***...ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ  ...***

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

...เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกท่านนะคะ...

เขียนเมื่อ 

***... ขอขอบคุณ " ดร.พจนา "  นะคะ...นักกีฬาฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่ - ต่างมุ่งมั่นสู่เวทีโอลิมปิกค่ะ...***