ต่อจาก Paypal support ธนาคารไทย แล้ว!  ซึ่งเลื่อนมาเกือบ 2 อาทิตย์  ปัจจุบัน paypal ใช้กับธนาคารไทยได้แล้ว

มา update กันหน่อยครับ

user posted image

user posted image

รายชื่อธนาคารที่เชื่อมกับ paypal แล้ว
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี.
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส สาขากรุงเทพ
ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ จำกัด สาขากรุงเทพ
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (เดิม ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารซิตี้แบงก์, เอ็น.เอ.
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้คอร์ปอร์เรชั่น
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
ธนาคารยูไนเต็ด โฬเวฬร์ซีส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคารสากลพาณิชย์แห่งประเทศจีน
ธนาคารแห่งอเมริกา เนชันแนลแอสโซซิเอชั่น
ธนาคารคาลิยง
ธนาคารออมสิน
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ฯ จำกัด
ธนาคารดอยซ์แบงก์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอร์เรต จำกัด
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
ธนาคารจีอี มันนี่ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

ค่าธรรมเนียม
ุถอนเงินน้อยกว่า 5,000 เสีย 50 บาท
ถอนเงินมากกว่า 5,000 ฟรี
ดึงเงินจากบัญชีธนาคาร เข้าบัญชี paypal ฟรี
รับเงินเข้าบัญชี
$0.00 USD-$3,000.00 USD คิด 3.4% + $0.30 USD
$3,000.01 USD-$10,000.00 USD คิด2.9% + $0.30 USD
$10,000.01 USD-$100,000.00 USD คิด2.7% + $0.30 USD
> $100,000.00 USD คิด 2.4% + $0.30 USD


Links
Paypal.com
ค่าธรรมเนียม