ใช้ MySQL-Front แล้วหงุดหงิดใจ เพราะว่าเวลาเชื่อมต่อกับ host ที่ช้าๆ มักจะหลุดบ่อยๆ เซ็งอารมณ์

มองหา Tools ที่ดีกว่า ตัวนี้ก็น่าสนใจอีกตัวหนึ่ง เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยิน SQLyog ตอนนี้ SQLyog มีสอง version


Community เป็น opensource
Enterprise Editions มีความสามารถเพิ่มเติมในเรื่องของ Autocomplete, HTTP/SSH Tunneling, Migration Toolkit, scheduled, Structure Synchronization,

user posted image


screenshot

ทดลองใช้แล้วค่อนข้างประทับใจ  แต่ยังไม่ค่อยสะดวกเหมือน MySQL-Front  เช่นบางทีต้องการ filter ตามเงือนไขที่ต้องการ ไม่ค่อยสะดวก ต้องพิมพ์ sql เข้าไปเอง...

Links
webyog.com
เปรียบเทียบ Community และ Enterprise Editions