คนเดินถนน VS คนขับรถยนต์

คนเดินข้างถนนในยามค่ำคืน มักนึกว่า คนขับรถยนต์จะมองเห็นตน และหลบหลีกไปได้
เหมือนคนทั่วไป ที่มักคิดว่า คนอื่นจะรู้เหมือนที่ตนรู้ จะเข้าใจเหมือนที่ตนเข้าใจ จะคิดเหมือนที่ตนคิด
กว่าจะรู้ว่าเขาคิดแตกต่าง
ก็โดนรถชนเสียแล้ว

[ ๑๒ ก.ย. ๒๕๔๙,๑๐:๒๒:๐๖ ]