ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร

        วันอังคารที่ ๘ ตุลาคม  ๒๕๕๖ ลงพื้นที่ ต.ท่าวาสุกรี เพื่อติดป้ายประชาสัมพันธ์            รับสมัคร นศ.กศน.สายสามัญและ นศ.Ep เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์น้ำท่วม กศน.ตำบล 

                   

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงาน กศน.ตำบลท่าวาสุกรีความเห็น (0)