อำเภอแกลง เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีแรงงานต่างชาติมาทำงานมาก

ส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชาค่ะ

เมื่อเจ็บป่วย  อุบัติเหตุ หรือเจ็บครรภ์คลอด ก็จำเป็นต้องมารับบริการที่รพ.แกลง

ทำให้มีปัญหาในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับชาวต่างชาติที่มาใช้บริการมาก

เกิดความยุ่งยากในการวินิจฉัย เพราะได้ประวัติเจ็บป่วยที่ไม่สมบูรณ์

และเมื่อจะให้การรักษาและคำแนะนำในการปฏิบัติตัว ก็ยากขึ้นไปอีก

โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอด

หลังคลอดมีทารกแรกเกิดที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษจากคุณแม่

ดิฉันเป็นพยาบาลวิชาชีพ

หลังได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวมาเป็นเวลา๙ปี

ทำให้พูดสื่อสารกับชาวกัมพูชาได้ดีระดับหนึ่ง

สมุดบันทึกต่อไปนี้ ดิฉันตั้งใจ บันทึก การสื่อสารกับหญิงตั้งครรภ์ชาวกัมพูชา

เพื่อให้ผู้อ่านที่ทำงานกับหญิงตั้งครรภ์และจำเป็นต้องสื่อสารเป็นภาษากัมพูชา

สามารถนำวลีหรือประโยคง่ายๆเหล่านี้ไปใช้ได้

เพื่อให้คุณแม่ทุกชาติทุกภาษาปลอดภัยจากการคลอดและได้บุตรที่แข็งแรงต่อไป

ย้ำอีกครั้งนะคะ

ผู้เขียนไม่ได้จบภาษาศาสตร์ เขียนจากการประสบการปฏิบัติงานล้วนๆ

ท่านผู้อ่านที่เชี่ยวชาญด้านภาษากรุณาให้คำแนะนำเพิ่มเติมค่ะ

วันนี้ขอ 3คำก่อนค่ะ

ซัวซเด้ =  สวัสดีคะ

อองกุย=  เชิญนั่งคะ

สดับไทยบานเด้  =  ฟังภาษาไทยได้ไหมคะ

ไม่ยากใช่ไหมคะ? พบกันใหม่บันทึกหน้าค่ะ