สรุปแนวคำตอบอัตนัยรุ่น 36 คำร้องทุกข์

ดร.ปฐพร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ทำที่ 11 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 25 มกราคม 2554

เรียน พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจจตุจักร

*ข้าพเจ้านายสอง มกรา อยู่ที่บ้านเลขที่ 22 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ขอร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกล่าวหาว่ามีผู้กระทำความผิดอาญาทำให้ทรัพย์สินคือรถยนต์ของข้าพเจ้าเสียหาย ดังนี้

*วันนี้เวลาประมาณ 5 นาฬิกา ได้มีคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดทุบทำลายกระจกหน้ารถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน งง 4567 กรุงเทพมหานคร ของข้าพเจ้าซึ่งจอดอยู่หน้าบ้านเลขที่ 22 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร แตกเสียหาย

*ข้าพเจ้าจึงมาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อให้ติดตามจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

ขอแสดงความนับถือ

สอง มกรา

(นายสอง มกรา)

มาตรา 123 ผู้เสียหายอาจร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนได้

*คำร้องทุกข์นั้นต้องปรากฏชื่อ และที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ลักษณะ แห่งความผิดพฤติการณ์ต่าง ๆ ที่ความผิดนั้นได้กระทำลง ความเสียหายที่ได้รับและชื่อหรือรูปพรรณของผู้กระทำผิดเท่าที่จะบอกได้

*คำร้องทุกข์นี้จะทำเป็นหนังสือหรือร้องด้วยปากก็ได้ ถ้าเป็น หนังสือต้องมีวัน เดือน ปี และลายมือชื่อของผู้ร้องทุกข์ ถ้าร้อง ด้วยปากให้พนักงานสอบสวนบันทึกไว้ ลงวัน เดือน ปี และลงลายมือชื่อผู้บันทึกกับผู้ร้องทุกข์ในบันทึกนั้น

หมายเหตุ ที่ทำ * คือย่อหน้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปฐพร ตวิษาประกิตความเห็น (0)