แนวคำตอบข้อสอบอัตนัยรุ่นที่ 32 ฟ้องอาญา

ดร.ปฐพร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

*ข้อ 1. จำเลยเป็นผู้เช่า แจกันลายครามและเฟอร์นิเจอร์แบบหลุยส์ ของโจทก์ผู้เช่า ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับลงวันที่ 25 ธันวาคม 2548 รายละเอียดปรากฏตามสัญญาเช่าและรายการเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ในบ้านเอกสารแนบท้ายสัญญาเช่า เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข 1

*ระหว่างเวลากลางคืนหลังเที่ยงวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ถึงเวลากลางคืนก่อนเที่ยงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 เวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยบังอาจกระทำความผิดต่อกฎหมายดังกล่าวคือ

*ระหว่างวันเวลาดังกล่าว จำเลยซึ่งเป็นผู้ครอบครองแจกันลายครามของโจทก์ตามสัญญาเช่า เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข 1 ได้เจตนาเบียดบังแจกันลายครามนั้นซึ่งเป็นของโบราณราคา 800,000 บาทไปเป็นของจำเลยโดยทุจริต และจำเลยยังได้เจตนาใช้ของมีคมกรีดทำลายเบาะเฟอร์นิเจอร์แบบหลุยส์ทั้งชุดของโจทก์จนเบาะนั้นเสียหาย โจทก์ต้องเสียค่าซ่อมเป็นเงิน 200,000 บาท

*การกระทำของจำเลยเป็นการเจตนาเบียดบังเอาทรัพย์ของโจทก์ซึ่งจำเลยครอบครองอยู่ไปเป็นของจำเลยโดยทุจริต และเป็นการเจตนาทำให้เฟอร์นิเจอร์แบบหลุยส์ของโจทก์เสียหาย อันเป็นความผิดต่อกฎหมาย และทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย

หตุเกิดที่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

คดีนี้โจทก์มิได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพราะประสงค์จะดำเนินคดีเอง

คำขอท้ายฟ้อง

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 และมาตรา 358

หมายเหตุที่ทำ * คือย่อหน้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปฐพร ตวิษาประกิตความเห็น (0)