ข้อคิดจากงานการเกษียณอายุ 2556

เมื่อวันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา คณะได้จัดงานมุทิตาจิตแด่บุคลากร 3 ท่านที่ได้รับราชการจนอายุ 60 ปี แต่ละท่านล้วนมีความโดดเด่นที่ต่างกัน 

รศ. ทพ. อรุณ ฑีรฆพงศ์ เป็นอาจารย์ที่มีเมตตาสูง มีความยุติธรรม อาจารย์ยิ้มแย้มอยู่เสมอ อาจารย์บอกว่าไม่เห็นข้อเสียของการยิ้ม อาจารย์เป็นนักคิิด นักอ่าน แม้ช่วงที่อาจารย์ป่วย อาจารย์ก็ยังคิดทำวิจัยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเดียวกับอาจารย์ อาจารย์มีหลักคิดว่า การได้เป็นข้าราชการ ไม่ใช่เราเสียสละ แต่เราได้อะไรหลายๆ อย่างจากรัฐ ทำให้เราเติบโตก้าวหน้าในวันนี้

ผศ. ทพญ. ดวงพร จิรวิบูลย์ เป็นอาจารย์ที่ครั้งหนึ่งเป็นอาจารย์ที่นักศึกษาเกรง เพราะอาจารย์เข้มงวด อาจารย์เองก็เครียดเพราะนักศึกษาไม่ได้ดั่งใจ แต่ภายหลังจากที่อาจารย์คิดได้ว่า การดูแลนักเรียนเหมือน "ลูก" และ "ศิษย์" ก็ทำให้อาจารย์เปลี่ยนวิธีคิด วิธีปฏิบัติต่อศิษย์ ทุกวันนี้ ศิษย์เรียกอาจารย์ว่า "อาจารย์แม่" อาจารย์ยังเป็นต้นแบบของทันตแพทย์ที่ให้ความสำคัญกับการสอนให้คนไข้แปรงฟันให้ถูกต้อง อย่างไม่ย่อท้อ เพราะถือว่าการที่เขาสามารถดูแลสุุขภาพช่องปากด้วยตนเองได้ เป็นความสำเร็จของหมอที่แท้จริง

คุณกัญญา พร้อมขุนทอง นักวิชาการการศึกษาที่คร่ำหวอดเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษามาตลอดชีวิตการทำงาน เป็นคนที่มีศิลปะในการให้คำปรึกษากับนักศึกษา เพราะแต่ละคนมีความแตกต่าง คุณกัญญาบอกว่า เราต้องรู้จักเขาก่อน จึงจะหาวิธีแนะนำได้เหมาะสม บางคนต้องใช้ไม้อ่อน บางคนต้องใช้ไม้แข็ง การทำงานต้องแม่นในกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อน จึงจะประยุกต์ใช้ในงานได้ รู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยให้นักศึกษาหลายคนที่มีปัญหา สำเร็จออกไปเป็นหมอฟันที่ดีของสังคม

ผมขอขอบคุณบุคคลทั้งสาม ที่ได้นำสิ่งดีๆ มาสู่คณะทันตแพทยศาสตร์ของพวกเราครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แต่ละวันคือบทเรียนความเห็น (0)