การขับรถยนต์ให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

ในวันที่น้ำมันเชื้อเพลิงมีการขึ้นราคาอย่างต่อเนื่องทั่วโลกเช่นนี้ หากเราไม่สามารถหยุดหรือเลิกใช้น้ำมันได้ การประหยัดคงเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ให้เราได้
สบายใจสบายเงินในกระเป๋ากันมากขึ้น การขับรถที่คุณใช้อยู่นั้นก็มีวิธีขับที่ช่วยประหยัดน้ำมัน ได้ง่ายๆ ดังนี้

1. ขณะสตาร์ทรถ ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ ไฟหน้ารถ และเครื่องเสียง

2. ไ ม่อุ่นเครื่องยนต์ก่อนขับเคลื่อนตัวรถ

3.  ไม่เบิ้ล ไม่บิดเครื่องยนต์

4.  ขับรถระยะไกล ด้วยความเร็วคงที่ และไม่เกินป้ายจำกัดความเร็ว  

5.  ก่อนถึงไฟแดงชะลอความเร็วแต่เนิ่นๆ

6.  ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนถึงที่หมาย 2-3 นาที

7.  ขับ 91 เติม 91  

8.  สังเกตอาการผิดปกติของรถ

9.  ควรดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถคอย

10.  เติมลมยางให้ถูกต้องตามกำหนด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Kmpprepvความเห็น (0)