หวานใดเล่าเท่าหวานแรกเริ่มรัก

หวานยิ่งนักแนบชิดสนิทหอม

หวานสัมผัสริมรสปากจูบดมดอม

หวานรายล้อมรักเร้าเร่งร้อนแรง

ขมใดเล่าเท่าขมขืนฝืนรสรัก

ขมประจักษ์ปวดร้าวทั่วระแหง

ขมเจียนตายแปรเปลี่ยนใจไร้สีแดง

ขมทิ่มแทงทนทุกข์ระทมทรวง

เปรี้ยวใดเล่าเท่าเปรี้ยวในดวงจิต

เปรี้ยวน้อยนิดซาบซ่านแสนห่วงหวง

เปรี้ยวคำหวานวาจาเคียงคู่ควง

เปรี้ยวในดวงหฤทัยยามใกล้กัน

เค็มใดเล่าเท่าเค็มรักคายหวาน

เค็มเนิ่นนานแสบเศร้าให้อาสัญ

เค็มอุรารสรักร้อยทุกคืนวัน 

เค็มคำนั้นคำว่าฉันนั้นรักเธอ

 

 

 

                                                                       ปุกปุย  PUKPUYWORM