เคล็ดไม่ลับหน่วยจ่ายกลาง

Good Practice ในงาน 5th Dent KKU Show and Share 2013

เคล็ดไม่ลับหน่วยจ่ายกลาง
นางยุคนธร แทนวิสุทธิ์ และทีมงานจ่ายกลาง
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน :

หน่วยจ่ายกลางเป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในรับล้างทำความสะอาดเครื่องมือ การจัดเตรียมและทำให้ปราศจากเชื้อ การจัดเตรียมแต่ละครั้งเครื่องมือมีจำนวนมากลักษณะรูปร่างใกล้เคียง โดยเฉพาะชุดขูดหินปูนด้วยมือ ซึ่งทางหน่วยงานประสบปัญหาด้านการแยกจำนวน จัดเตรียมเนื่องจากบริเวณที่จัดเตรียมรวมถึงลักษณะเครื่องมือที่กลมจึงทำให้ ลื่นไหล หล่นตกทำให้เกิด หักและชำรุด กังวลในการปฏิบัติงาน หน่วยงานปรับเปลี่ยนการวางเครื่องมือจากที่เคยวางบนพื้นโต๊ะปรับมาวางในถาดเครื่องมือขนาดเล็กที่มีอยู่ในหน่วยงานโดยการวางเท่าจำนวนเครื่องมือนั้นเพื่อป้องกันการลื่นไหล ตกหล่นทำให้เกิดความเสียหาย การปฏิบัติดังกล่าวทำให้คัดแยก จัดเตรียมสามารถที่จะทำได้รวดเร็วและแม่นยำมากกว่าเดิม การปฏิบัติมีประสิทธิภาพ คลายความกังวลเกิดความสุข

ความโดดเด่นของงาน : สามารถที่พัฒนาหน่วยงานให้มีการทำงานอย่างมีความสุข

 

วิธีดำเนินการ : มองปัญหาที่เกิด นำมาสู่กระบวนการคิดสู่การพัฒนาจากสิ่งรอบข้าง ความภาคภูมิใจ สามารถช่วยให้หน่วยงานมีกระบวนการในการทำงานอย่างมีระบบมีความสุข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลปรร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)