มุมมิติใหม่

มุมมิติใหม่

มองมุมมิติใหม่
ส่งเสริมใส่สิ่งศึกษา
แทรกซ้อนซ่อนลีลา
เพียงภาพพาสายตามอง

มองมุมมิติมืด
จึงจางจืดจิตจับจอง
ติดตามตกไตร่ตรอง
ตรมตราต้องตรงต่อตัว

มองมุมมิติเปิด
ก่อการเกิดก็ไกลกลัว
มรรคมีไม่มืดมัว
ลดระรัวระรานลง

ฝั่งเวียง 26 สิงหาคม 2556

ภาพอ้างอิง จาก www.google.co.th

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวมบทกวี ปี 2556ความเห็น (0)