คุณค่าของเพลงกล่อมลูก

 

คุณค่าที่ได้รับจากเพลงกล่อมลูก


          เพลงกล่อมลูกเราได้ยินมาตั้งแต่สมัยเด็ก ๆ อาจจะจำเพลงไม่ได้ แต่ถ้าขึ้นเพลงแล้วรู้สึกเข้ากับบรรยากาศ มีความระลึกถึงอดีตว่าพ่อแม่ให้ความอบอุ่นแก่ลูกทั้ง ๆ ที่การอยู่บ้านด้วยกัน เมื่อถึงเวลาก่อนนอน พ่อแม่ช่วยขับกล่อมให้ลูกหลับนอนอย่างสบาย แล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงออกถึงอารมณ์สายใย
ความรักของผู้เป็นแม่ หรือคนเลี้ยงให้เด็กมีความสุข โดยปราศจากอคติใด ๆ ตั้งใจให้เด็กหลับอย่างมีความสุขโดยหลับฝันดี ซึ่งจะได้เห็นว่า เพลงกล่อมลูกเป็นสารที่ใช้สื่อความรักอย่างหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ส่งถึงลูก ด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยน รวมทั้งเนื้อหาที่เป็นคำสอนของเพลงกล่อมลูกนั้น ส่งพลังที่จะทำให้
ลูกเติบโตขึ้น เป็นคนดีของสังคมต่อไป แต่ว่าทุกวันนี้เรื่องของคุณค่าของเพลงกล่อมลูก กำลังถูกมองข้ามเพราะว่ามีวัฒนธรรมสมัยใหม่มากมาย ดังนั้นคนในรุ่นปัจจุบันก็ควรจะรักษาสิ่งดี ๆ อย่างนี้ไว้ คงต้องฝากเด็กรุ่นใหม่ในอนาคตจะเติบโตเป็นคุณแม่ให้ระลึกถึงคุณค่าที่เคยได้รับจากเพลงกล่อมลูกแล้ว ก็นำคุณค่าเหล่านี้ส่งต่อแก่บุตรหลานรุ่นต่อไป    

 

( http://www.stou.ac.th/study/sumrit/2-56/page3-2-56.html )

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แนวคิด ทฤษฏี การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

...รำลึกถึงพระคุณแม่นะคะ

เขียนเมื่อ 

ดี

อลิศรา เพชระ
IP: xxx.173.8.200
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสมาชิกที่ให้กำลังใจค่ะ