เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมอาสายุวกาชาด ประจำปี 2556”


  เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตร "พื้นฐานยุวกาชาด” ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2556 เพื่อให้อาสายุวกาชาดมีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของสภากาชาดไทย เป็นคนดี มีจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อคนอื่นและสังคม โดยมียุวกาชาดเข้าอบรมจำนวน 90 คน

  เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (11 กรกฎาคม 2556) ที่ห้องประชุมโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้อาสายุวกาชาดได้มีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของสภากาชาดไทย เกิดทักษะในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์อุปถัมภก สภากาชาดไทย ที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 86 พรรษา โดยมีอาสายุวกาชาดเข้าร่วมอบรมจำนวน 90 คน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

  นางราณี สุบงกฎ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย มีภารกิจในการเผยแพร่หลักการและอุดมการณ์ของกาชาดไปสู่เยาวชนต่าง ๆ เป็นการเสริมสร้างและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการปลูกฝังให้เยาวชนมีความเสียสละ มีจิตใจเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม รู้จักสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ดังนั้น สำนักงานยุวกาชาด จึงสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดขึ้นในหน่วยงานพัฒนาเยาวชน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนชาย หญิง อายุ 15-25 ปี ได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในรูปแบบงานบริการอาสาสมัคร ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โรงเรียนอนุกูลนารี และโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2556 ซึ่งการอบรมครั้งนี้ ให้ความรู้เรื่องวิชารอบโลกกับกาชาด  กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ กิจกรรมอาสายุวกาชาด การปฐมพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุ และการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 อาสายุวกาชาดที่เข้ารับการอบรมได้ไปบำเพ็ญประโยชน์โดยการเก็บขยะบริเวณศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ และวัดกลางกาฬสินธุ์  เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์จิตอาสา ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง สมดัง Brand ของยุวกาชาด“คนดี คนเก่ง รอบรู้ สุขภาพดี พึ่งพาได้เรื่องปฐมพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุ และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยการมีจิตอาสาหมายเลขบันทึก: 543417เขียนเมื่อ 24 กรกฎาคม 2013 00:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 กรกฎาคม 2013 00:56 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท