สำนักงานยุวกาชาด จะจัดโครงการคัดเลือกผู้แทนยุวกาชาด เพื่อไปร่วมกิจกรรมกาชาด-ยุวกาชาดในต่างประเทศ ประจำปี 2556

มานิดา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กำหนดจัดโครงการคัดเลือกผู้แทนยุวกาชาด เพื่อไปร่วมกิจกรรมกาชาด-ยุวกาชาดในต่างประเทศ ประจำปี 2556 เพื่อคัดเลือกผู้แทน ยุวกาชาดที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นผู้แทนไปร่วมกิจกรรมกาชาด-ยุวกาชาดในต่างประเทศ  โดยกำหนดให้มีการสอบคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่  29 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร เฉลิม บูรณะนนท์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 สิงหาคม 2556 สถาบันการศึกษาใดสนใจจะส่งผู้แทนยุวกาชาดเข้าร่วมโครงการฯ ดาวน์โหลดเอกสาร พร้อม  ส่งมายังสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 1871  อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-252 5002-3 กด 1 website : http://thaircy.redcross.or.th  และ Facebook อาสายุวกาชาด ที่ www.facebook.com/trcyvolunteer


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Khunnai-aความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณมานิดา...คนไทยที่อยู่ต่างประเทศหากจะจัดกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ในนามของประเทศไทยตามโอกาสและวาระที่เหมาะสมทางสภากาชาดไทยมีระเบียบและขั้นตอนการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้หรือไม่อย่างไรบ้าง?ค่ะ...ขอบคุณค่ะ