โครงการอัตลักษณ์ท่าศาลาเชิงบูรณาการ ภาค 32 : สถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช สัมภาษณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายอำเภอท่าศาลา และผู้ประสานงาน

สิรภัทร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


แนวทาง/วิธีการคร่าวๆแบบ TACs  จะเป็นเพียงฝันลมๆแร้งๆ หรือนำพาความผาสุขร่มเย็น พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน บทพิสูจน์ในการร่วมกันปูฐานคิดและฝ่าวงล้อมวิกฤติวัฒนธรรมวิถีสมัยใหม่  ขอเวลา โอกาส และกำลังใจให้พี่น้องท่าศาลาปฏิบัติการ จุดประกายครั้งนี้วาดหวังว่าสังคมท้องถิ่นไทยจะอยู่รอดปลอดภัย “บนเส้นทางวัฒนธรรมชุมชน ร่วมสร้างและคืนชีวิตให้กับตนเอง”
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Sananความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

....ขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับความปลอดภัยในสังคมไทยค่ะ “บนเส้นทางวัฒนธรรมชุมชน ร่วมสร้างและคืนชีวิตให้กับตนเอง”