ประสบการณ์การพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของข้าพเจ้า

สิ่งที่เรียน : เนื้อหาวิชา drug in daily life


วิธีเรียน

 1. ศึกษาเนื้อหาที่จะเรียนรู้ก่อนเข้าเรียน
 2. ตั้งใจเรียนในชั้นเรียน
 3. ตั้งคำถามในเรื่องที่สงสัย
 4. ค้นหาคำตอบของคำถามนั้น โดยวิธีการต่างๆดังนี้คือ อ่านหนังสือ ค้นหาในอินเทอร์เน็ต ปรึกษาอาจารย์ผู้สอน ถามเพื่อน
 5. เมื่อเราศึกษาเนื้อหาจนเข้าใจแล้ว ให้ทำการสรุปรวบยอดความรู้ที่เราเรียนมา (ข้าพเจ้าจะสรุปเนื้อหาที่เรียนประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4)
 6. อ่านทบทวนชีทสรุปความรู้
 7. ทำแบบฝึกหัด/แบบทดสอบ เพื่อประเมินความรู้ของตนเอง

วิธีอื่นๆที่ใช้ในการเรียน drug
นอกจากขั้นตอนข้างต้นแล้ว ตัวข้าพเจ้ายังศึกษาเรื่องเกี่ยวกับยาโดย การไปค้นดูซองยาที่บ้าน การให้คำแนะนำคนรู้จักเกี่ยวกับยา (เมื่อคนรู้จักต้องการไปซื้อยากับเภสัชกรณ์) 

จากการเรียนรู้ด้วยวิธีการข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าสามารถจดจำชื่อยา วิธีการใช้ยา ข้อควรระวังในการใช้ยาได้ดีขึ้น รวมทั้งข้าพเจ้าสามารถนำเอาความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชานี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย นอกจากนี้การเรียนด้วยวิธีนี้ยังทำให้ข้าพเจ้าสามารถจดจำความรู้ได้นานกว่าการเรียนด้วยวิธีการท่องจำเพียงอย่างเดียว
ข้อคิดที่ได้จากประสบการณ์ 
 • ทำให้มีความรู้เกี่ยวกับยามากขึ้น
 • เป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของข้าพเจ้าให้ดีขึ้น
 • วิธีการเรียนนี้สามารถเป็นแนวทางในการเรียนวิชาอื่นๆของข้าพเจ้าต่อไปได้
 • เป็นการจุดประกายความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ของข้าพเจ้าต่อไปได้

เอกสารอ้างอิง

ภาคผนวก
http://www.gotoknow.org/posts/542174 ตัวอย่างชีทสรุป

วัน-เดือน-ปีที่บันทึก : 12 กรกฎาคม 2556
ผู้บันทึก : นาย ธนพงศ์ ช่อเพชรกุล 563070029-6
               คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


 บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประสบการณ์พัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของข้าพเจ้าความเห็น (13)

เป็นวิธีการเรียนที่ดีจริงๆ สามาถนำมาประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้

ยอดเยี่ยมเลยครับ

สุดยอดค่ะ  ได้นำความรู้ที่ได้มาใช้ได้จริงด้วย ^^

วิธีเรียนน่าสนใจดีอ่ะๆๆ ขอนำไปปฏิบัติเลยละกันนะๆ

นำไปปรับใช้เรียนได้ดีจริงๆค่า

เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากเลยค่ะ

เนื้อหามีสาระมากค่ะ ใช้กับชีวิตประจำวันได้

เป็นวิธีเรียนรู้ที่น่าสนใจครับ :))

เป็นบทความที่ดีมาก นำไปใช้ได้จิง

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดี ๆ ค่ะ

เขียนเมื่อ 

วิธีการดีมากๆเลยครับ

เขียนเมื่อ 

ขออนุญาติเอาสรุปไปใช้ค่ะ ทำดีมากเลย

โหยเจ๋งมากเลย ปรบมือๆ