เยี่ยมบ้านอัจฉริยะตำบลเกาะเรียน

                   วันที่ 19  มิถุนายน  2556  ผอ.ภัขราพร   มีรสสม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะเข้าเยี่ยมบ้านอัจฉริยะ  ตำบลเกาะเรียน  โดยมี อ.เสาวลักษณ์    ปั้นดี   ครูกศน.ตำบลเกาะเรียน เป็นผู้ดูแลจำนวน  4  แห่ง  ดังนี้

                   1. บ้านอัจฉริยะบ้านโรงวารี  หมู่ที่   1  โดยมีนายยศศักดิ์  พันทวี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 เป็นผู้ดูแล

             

                   2. บ้านอัจฉระยะบ้านเกาะเรียน  หมู่ที่  3  มีนางสายฝน  อินทรังษี เป็นผู้ดูแล

             

                   3. บ้านอัจฉริยะบ้านเสือข้าม  หมู่ที่ 6  มี นางมะลิวรรณ  สุกปลั่ง เป็นผู้ดูแล

             

                   4. บ้านอัจฉริยะบ้านญี่ปุ่น  หมู่ที่ 7  มีนายไชยณรงค์  จันทรสีดา  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 เป็นผู้ดูแล

              

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลเกาะเรียนความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เป็นกิจกรรมที่ดีนะครับ เป็นกำลังใจให้ครับ

เขียนเมื่อ 

มาเยี่ยมชมกิจกรรมบ้านอัจฉริยะตำบลเกาะเรียน...ดีมีประโยชน์ค่ะ