ใบงานมอบหมายประจำภาคเรียน

ธรรมรัต


ให้นักศึกษาไปสรุปเนื้อหาในประเด็นที่เกี่ยวกับเนื้อหาต่างๆ เลือกทำจำนวน ๘  เรื่อง

๑.  ความหมาย ประวัติพัฒนาการความเป็นมาของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

๒.  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

๓.  ปัจจัย พฤติกรรมและเครื่องมือในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ

๔.  แนวโนมทิศทางและปัญหาสถานการณ์การเมืองโลก

๕.  วิเคราะห์นโยบายต่างประเทศของไทยยุคปัจจุบัน

๖.  วิเคราะห์นโยบายต่างประเทศของไทยยุคนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร

๗.  วิเคราะห์นโยบายต่างประเทศของไทยยุคนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

๘.  ระบบการเมืองระหว่างประเทศ

๙.  เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

๑๐.  สงครามและสันติภาพ

๑๑.  องค์กรระหว่างประเทศ

๑๒.  กฎหมายระหว่างประเทศ

๑๓.  เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

๑๔.  นโยบายต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียน

๑๕.  นโยบายต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศมหาอำนาจ

๑๖.   นโยบายต่างประเทศและ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา

๑๗.  นโยบายต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับจีน

๑๘.  นโยบายต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับอินเดีย

๑๙.   ขบวนการการก่อการร้าย

๒๐.  ความขัดแย้งระหว่างประเทศ

๒๑.  พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคอารยธรรมโลก ๑๐๐๐-๒๐๐๐

๒๒.  พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคมหาอำนาจ

๒๓.  พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุค ๑๕๐๐-๒๐๐๐

๒๔.  พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคจักรวรรดินิยม ๑๕๐๐-๒๐๐๐

๒๕.  พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคสงครามเย็น

๒๖.  การจัดระเบียบโลก

๒๗.  ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย

๒๘.  ความข้ดแย้งและความร่วมมือระหว่างรัฐ

๒๙.  สนธิสัญญาระหว่างประเทศ

๓๐.  ระบบระหว่างประเทศ

๓๑. 

ให้นักศึกษาทุกคนทำข้อสอบทั้ง 4 ข้อ
1. ผู้แสดงบทบาทระหว่างประเทศในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
จงอธิบายให้เข้าใจ พร้อมทั้งยกตัวอย่าประกอบ
2. จงอธิบายสาเหตุสำคัญที่ทำให้สงครามเย็นสิ้นสุดลงมาให้เข้าใจอย่างชัดเจน
3. สงครามระหว่างประเทศเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไร ให้อธิบายและวิเคราะห์ พร้อมทั้งยกตัวอย่างสงครามระหว่างประเทศ ในยุคปัจจุบันที่เกิดจากสาเหตุดังกล่าวประกอบการอธิบายและวิเคราะห์
4. องค์การระหว่างประเทศคืออะไร มีลักษณะและระบบการทำงานอย่างไร จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบให้เห็นอย่างชัดเจน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

คำสำคัญ (Tags)#ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ#ใบงาน#วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

หมายเลขบันทึก: 540571, เขียน: 26 Jun 2013 @ 11:45 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)