มุมมองประเทศไทยในด้านพุทธศาสนา

paaoobtong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มุมมองประเทศไทยในด้านพุทธศาสนา                                   


1.  พุทธชยันตีฟังเสียงพุทธบริษัท 

          

           1.1 พุทธชยันตีฟังเสียงพุทธบริษัท 1


           1.2 พุทธชยันตีฟังเสียงพุทธบริษัท 2


                                 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ที่นี่ประเทศไทยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

I am a Buddhist by choice but I wish I can be more optimistic for Thailand ...

 พุทธศาสนาวิกฤติ จี้ขจัดพระนอกรีต เรื่องปก 25 June 2556 http://www.thaipost.net/x-cite/250613/75500
  ผอ.ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษาชี้ศาสนาพุทธยุคนี้เข้าขั้นวิกฤติ พบพระนอกรีตมากขึ้น เหตุเพราะสังคมวิ่งเข้าหาทุนนิยม บูชาวัตถุมากกว่าพัฒนาจิตใจ คนเข้าวัดทำบุญก็หวังผลตอบแทนเฉพาะหน้า แต่ละเลยคำสอนของพระพุทธองค์ ...
,,, “จะเห็นได้ว่าคนสมัยนี้ไปวัดกันมากขึ้น เพราะต้องการหาที่พึ่งทางจิตใจ เนื่องจากในชีวิตมีแต่วัตถุสิ่งของเท่านั้น ทว่าส่วนใหญ่ได้แต่ทำบุญ แต่กลับไม่ได้ธรรมะ ซึ่งถือเป็นสิ่งสูงสุดที่ควรได้รับจากการไปวัด แม้แต่พระสงฆ์หลายรูปเองก็ตาม ก็ไม่สามารถเข้าถึงหลักธรรมที่แท้จริงที่เป็นเจตนารมณ์ของพระพุทธเจ้าได้เลย เพราะไม่มีการปฏิบัติอย่างแท้จริง” ผอ.ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา กล่าว และว่า คนที่เข้าวัดควรมองหาธรรมะมากกว่าแค่การทำบุญ ส่วนพระเองก็ควรศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้แตกฉานแล้วนำมาอบรม เผยแผ่แก่ชาวบ้านต่อไป ไม่ใช่อย่างทุกวันนี้ที่พบว่าพระหลายรูปเล่าเรียนทางด้านศาสนาไปเพื่อต้องการเลื่อนชั้นยศ และต้องการใบปริญญาบัตรเพื่อใช้ประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปเมื่อสึกออกมาแล้วเท่านั้น...