มุมมองประเทศไทยในสายตาของ พระพุทธทาส ภิกขุ

paaoobtong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ         พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) หรือรู้จักในนาม พุทธทาสภิกขุ (27 พฤษภาคม พ.ศ. 2449 — 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2536) เป็นชาวอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2449 เริ่มบวชเรียนเมื่ออายุได้ 20 ปี ที่วัดบ้านเกิด จากนั้นได้เข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยต่อที่กรุงเทพมหานคร จนสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค แต่แล้วท่านพุทธทาสภิกขุก็พบว่าสังคมพระพุทธศาสนาแบบที่เป็นอยู่ในขณะนั้นแปดเปื้อนเบือนบิดไปมาก และไม่อาจทำให้เข้าถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาได้เลย ท่านจึงตัดสินใจหันหลังกลับมาปฏิบัติธรรมที่อำเภอไชยา ซึ่งเป็นภูมิลำเนาเดิมของท่านอีกครั้ง พร้อมปวารณาตนเองเป็น พุทธทาส เนื่องจากต้องการถวายตัวรับใช้พระพุทธศาสนาให้ถึงที่สุด

          ผลงานเด่นของท่านพุทธทาสคืองานหนังสือ อาทิ หนังสือพุทธธรรม, ตามรอยพระอรหันต์ และคู่มือมนุษย์ และเป็นสงฆ์ไทยรูปแรกที่บุกเบิกการใช้โสตทัศนูปกรณ์สมัยใหม่สำหรับการเผยแพร่ธรรมะ และท่านมีสหายธรรมคนสำคัญ คือ ปัญญานันทภิกขุ แห่งวัดชลประทานรังสฤษฎ์ และ ท่าน บ.ช. เขมาภิรัตน์ [1](1)


                                 

1.   ประวัติท่านพุทธทาส

                                           (1) http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C_(%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1_%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%BA%E0%B8%97%E0%B8%9B%E0%B8%8D%E0%B8%BA%E0%B9%82%E0%B8%8D)


<p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ที่นี่ประเทศไทยความเห็น (1)

ท่านเป็นพระที่เป็นนักเขียน เป็นกวี ชื่อดัง 

ผลงานของท่านมากมายเป็นอมตะ

เป็นคำสอนที่ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย

อาจารย์สบายดีนะคะ  ดีใจที่ได้อ่านบันทึกของอาจารย์อีกค่ะ

ครูอิงเข้าไปเกือบทุกบันทึก แต่เครื่องคอมครูอิงเก่ามากมีปัญหาค่ะ

บันทึกของอาจารย์ที่บรรจุคลิปวีดีโอไว้หลาย ๆ คลิป ครูอิงไม่สามารถเข้าชมได้ค่ะ

แต่บันทึกนี้เข้ามาอ่านได้สบายมากค่ะ