กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ตกแนต่งรถยต์

  ติดต่อ

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์  

 

       กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์แบบครบวงจร

   1.กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการของบริษัทจำกัด  การจดทะเบียนบริษัท จำกัด เช่น ในการตั้งบริษัทต้องมีผู้ก่อตั้งกี่คน มีกรรมการกี่คน ต้องมีทุนจดทะเบียนเท่าใด มีสำนักงานที่ใด เป็นต้น

   2.ในการสั่งอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์เข้ามาจากต่างประเทศ ต้องทราบถึงกฎหมายการนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศกับประเทศคู่ค้ากับประเทศไทย

  3. กฎหมายด้านภาษีอากรของประเทศคู่ค้ากับประเทศไทย ว่าถ้ามีการส่งสินค้าข้ามประเทศประเทศคู่ค้าและไทยมีการคิดภาษีส่งออก-ภาษีนำเข้าอย่างไร

   4.กฎหมายว่าด้วยการบัญชี การจัดทำบัญชีงบดุลตามรอบระยะเวลาบัญชีส่ง ยังสรรพากร

   5.กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ได้แก่กฎหมาย แรงงานและกฎหมายประกันสังคม   ต้องรู้เกี่ยวกับ การทำสัญญาจ้างจ้างแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน คดีแรงงาน การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน เป็นต้น

  6.กฎหมายเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  เนื่องจากทางร้านต้องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง Internet

  7.กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและขจัดมลพิษ ธุรกิจนี้ทำงานเกี่ยวกับรถยนต์ ก่อให้เกิดมลภาวะ เช่น มีเสียงดังจากการทำงานของเครื่องมือ  มีสารพิษ เช่นการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง จะมีน้ำมันเครื่องใช้แล้วต้องจัดเก็บทิ้งในที่ที่เหมาะสมไม่ทิ้งลงคู คลองเป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Business Law MUT 22

หมายเลขบันทึก: 53947, เขียน: , แก้ไข, 2012-04-15 01:31:51+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #กฎหมายที่ใช้กับธุรกิจอุปกรณ์แต่งรถ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)