วัดม่อนมะหินศิลาราม


ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 จังหวัดลำพูนไปดูสถานที่วัดม่อนมะหินศิลาราม ตั้งอยู่เลขที่ 126 หมู่ที่ 4 บ้านปางกอตัน ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เพื่อหาที่ค่ายธรรมะเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 8-13 กรกฎาคม ที่จะถึง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมของนางจันเทวีความเห็น (0)