ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภาคกลาง

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ ได้ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร อยุธยา และกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 16 - 20 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความทรงจำสีฟ้าความเห็น (0)