หมู่บ้านพัฒนา

เอนก
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

  

     ได้รับมอบหมายงานจากท่านผอ.ดิสกุล เกษมสวัสดิ์ ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านพัฒนาของกรมพัฒนาชุมชนในจังหวัดสมุทรสาครเมื่อ 11-13 มิ.ย. 2556 ที่ผ่านมา นับเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่า เนื่องจากได้รับรู้ถึงกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายในชุมชนที่แตกต่างกันทั้งในด้านภูมิศาสตร์แลเศรษฐศาสตร์ ได้ทราบมุมมองของคณะกรรมการที่มาจากหน่วยงานที่แตกต่างกัน ที่สำคัญยังได้รับรู้ถึงยังมีผู้เสียสละและจิตอาสาอีกมากมายในการช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนของตนเองอย่างน่าชมเชย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.กระทุ่มแบนความเห็น (0)