นางสาวสุกันยา สุทธิการ

ชื่อนางสาวสุกันยา สุทธิการ

ตำแหน่งครู ผู้สอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ทำงานที่โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ      


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาความเห็น (0)