นักศึกษา สมศักดิ์ศรี

นักศึกษา สมศักดิ์ศรี

ขอเอ่ยความนามขยายหมายคุณค่า
ถึงเพื่อนรักนักศึกษาสมศักดิ์ศรี
มิได้จำอวดอ้างวางวจี
ทำท่าทีสั่งสอนวอนเข้าใจ
นักศึกษาคือผู้หาความรู้
ประดับคู่สถาบันอันสดใส
พัฒนาตนเองเก่งกว้างไกล
แต่มิใช่เก่งแต่โกงเกาะกุมมา
มีปัยญาใช้วิชาหาอาชีพ
อย่าใช้เงินใช้เส้นหนีบบีบเข้าหา
สร้างความดีมีมานะช่วยนำพา
สมคำว่า นักศึกษาท้าใจตน
เมื่อมีทุกข์อุปสรรคมารุมเร้า
หยุดขลาดเขลาเมาหนักจักไร้ผล
เป็นถึงขั้นผู้นำปัญญาชน
ใช้คาถาความอดทนพ้นภัยพาล
เห็นประโยชน์คุณค่าของส่วนรวม
มีส่วนร่วมต่อสังคมเข้าประสาน
กล้าคิด กล้าพูดกล้าวิจารณ์
ผลของงานเปรียบคือค่าของคน
อย่าแชเชือนเพื่อนรักนักศึกษา
เร่งก้าวหน้าอนาคตไม่สับสน
จุดเป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชน
จงข้ามฝันถึงฝั่งตนอย่างสมบูรณ์

ฝั่งเวียง 27 พฤษภาคม 2556

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องหนังสือ ของนักสะสมความเห็น (0)