เรียนรู้วิธีการทำงานแก้จนเมืองนครจากทีมคุณเอื้อจังหวัด

เป็นการพูดหรือการบรรยายเรื่องนี้ของท่านที่ท่านบอกเองว่าท่านพูดเรื่องนี้ได้ดีที่สุดตั้งแต่ท่านพูดเรื่อง KM นี้มา จึงให้ กศน.ทำกอปปี้แจก และนำมาเป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้ในการติดตามงานครั้งนี้ ผมเองก็ยังไม่ได้ดูครับ....ในความเห็นผม ผมว่าท่านเป็นนักเรียน KM เรียนรู้ตนเอง พัฒนาตนเองในเรื่องนี้อย่างน่าสนใจมาก ถึงขนาดนี้แล้ว บุคลากรคนอื่นๆในโครงการนี้จะไม่เอาเป็นแบบอย่างอีกหรือ ลงมือเรียนรู้ KM แบบเพื่อนเรียนรู้ เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน จากการปฏิบัติจริง

เมื่อวานวันที่ 6 ต.ค.2549 เป็นอีกวันหนึ่งที่คนคอเดียวกัน มี ผม อ.ภีม ภคเมธาวี จาก มวล. และน้องพัชนี พนิตอังกูร หรือน้องพัช จาก พอช.สำนักงานภาคใต้ ได้พบปะพูดคุยกัน โดยการประสานของน้องพัช นั่นเอง บอกว่าพักหลังนี้อ่านงานทางบล็อกกันมานานแล้ว ไม่ได้พูดคุยเห็นหน้าเห็นตากัน น่าจะได้เจอกันสักครั้ง เลยนัดเจอกันที่ มวล.ที่ห้อง อ.ภีม คุยกันจิบกาแฟกัน ออกรสออกชาติดีครับ (ทั้งการพูดคุยและกาแฟ) อาการที่ไม่เจอกันนานๆอย่างนี้แล้วคิดถึงกันอยากพบอยากเจอ ภาษาใต้เขาว่า "นึง" ครับ เข้าใจว่าจะย่อมาจากคำว่า "คนึง" ครับ คนใต้เราชอบพูดกันสั้นๆ ใครคิดถึงใครเขาจึงว่า"นึง"คนนั้นคนนี้ คำคำนี้จะโยงถึงคำว่ารางวัลสุดคะนึง ของ สคส. ได้หรือเปล่าไม่ทราบ ....ในความหมายที่ว่ารางวัลนี้เป็นสัญลักษณ์ของการคิดถึงกัน..ผูกพันกัน ...น่าจะพอไปได้นะครับ

ประเด็นหนึ่งที่พูดกันแล้วผมสนใจมากคือ KM แก้จนเมืองนคร ที่ อ.ภีม พูดว่า มาตรการที่ผู้ว่าวิชม ทองสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานคุณเอื้อจังหวัด พร้อมคณะของคุณเอื้อจังหวัดทุกท่าน กำลังอยู่ในระหว่างติดตามการดำเนินการของอำเภอต่างๆทั้ง 23 อำเภอ จากเดิมที่กำหนดติดตามเพียง 5 อำเภอ (โซนละ 1 อำเภอ มี ทั้งหมด 5 โซน) กลายเป็นติดตามทุกอำเภอๆละครึ่งวัน ๆละ 2 อำเภอ  ซึ่ง อ.ภีม มีความเห็นว่าดีมาก พร้อมกับได้นำตารางการออกติดตามมาให้ผมดูด้วย แปลว่าราวๆสองสัปดาห์ของต้นเดือนตุลาคมจะเป็นเวลาที่คณะของคุณเอื้อจังหวัดจะตามไปจับภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานแก้จนกันอย่างเข้มข้น ในกำหนดการ ที่ อ.ภีมให้ดูนั้นจะแบ่งเวลาการติดตามเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก 1 ชั่วโมง จะเป็นการให้ผู้เข้าร่วมทุกคนชมวีซีดีเกี่ยวกับการจัดการความรู้แก้จนเมืองนครบรรยายโดยท่านผู้ว่าวิชม ทองสงค์ ส่วนช่วงที่สองอีก 2 ชั่วโมงก็จะเป็นการเล่างานแก้จนของแต่ละอำเภอและการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

การออกติดตามงานแก้จนครบทุกอำเภอเที่ยวนี้ ผมเองคิดว่าคงได้ประโยชน์หลายด้าน คุณเอื้อจังหวัดที่มาเป็นเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ก็จะได้เป็นวงเรียนรู้ ทำงานในบทบาทการหนุนเสริม เรียนรู้จากภาคปฏิบัติกันอย่างเข้มข้นมากขึ้น ได้เห็นงานจริงๆในพื้นที่ การเป็นทีมทำงานภาคปฏิบัติก็จะเกิดขึ้นจริง หลายอำเภอที่นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการของอำเภอที่เป็นทีมคุณเอื้ออำเภอ หรือคุณอำนวยอำเภอไม่เคยสนใจ ก็หันมาสนใจ ถามหาข้อมูลการทำงานจากหน่วยงานเลขานุการ จากลูกน้อง ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนำเสนอเองก็มี อย่างนี้ทีมคุณอำนวยตำบลๆละ 3 คน แกนนำหมู่บ้านๆละ 8 คน และคุณกิจครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านละ 64 ครัวเรือน ก็มีกำลังใจที่จะเรียนรู้ มีกำลังใจที่จะทำงานมากขึ้น เพราะนายเริ่มสนใจงานขึ้นแล้ว รวมทั้ง อบต. ท้องถิ่นต่างๆ จะได้บูรณาการ เชื่อมการพัฒนากันได้ดีขึ้น คงสร้างแรงกระเพื่อน สั่นไหวได้มากทีเดียว

การออกติดตามของท่านผู้ว่าฯเที่ยวนี้จัดว่าเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ท่านคิดขึ้นใช้ให้งานแก้จนมันคืบหน้า นอกเหนือจากวิธีการอื่นๆ ที่ทำอยู่แล้วเป็นปรกติไม่ว่าจะเป็นการสั่งบรรจุเรื่อง KM แก้จนเป็นวาระประชุมพิเศษในวันประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด การประชุมเรื่อง KM แก้จนโดยเฉพาะในเรื่องต่างๆเป็นครั้งคราว การออกตรวจราชการตามปรกติทีท่านจะทำได้ ฯลฯ นับว่าเป็นวิธีการที่ท่านปรับเปลี่ยนเรียนรู้ตามโอกาสตามสถานการณ์ ซึ่งการออกติดตามเที่ยวนี้ คงได้องค์ความรู้มากมาย เสียดายที่ในทีมที่ออกติดตามกับท่านไม่ได้นำออกเสนอทางบล็อก  ผมกับ อ.ภีม จึงตกลงกันว่าวันที่ 12 ตุลาคม ซึ่งเป็นการติดตามที่ อ.ท่าศาลา กับ อ.นบพิตำ เราทั้งสองจะไปร่วมด้วย เมื่อถึงตอนนั้นแล้วผมจะได้นำบรรยากาศมาเล่าให้ได้ทราบกันครับ

คุยกันถึงเรื่ององค์ความรู้และประสบการณ์การทำงานแก้จนเมืองนครแล้ว ก็ได้พูดกันถึงตลาดนัดความรู้แก้จนเมืองนครด้วย อ.ภีม แจ้งว่างานนี้เดิมกำหนดไว้เดือนกุมภาพันธ์ 2550  ผมบอกไปว่ามันช้าไป บทเรียนปี 2549 ก็ต้องรีบถอดออกมาเลย ช้าแล้วถอดยาก เรามีประสบการณ์กันมาแล้ว จากการทำนำร่อง 3 ตำบล ถอดแล้วนำเสนอในงานตลาดนัดความรู้เลยในเดือนตุลาคมนี้แหละครับ (ราวปลายเดือน หรือถ้าไม่ทันก็ต้นเดือนพฤศจิกายน) เพื่อจะได้นำไปปรับใช้ในการทำงานให้มันดียิ่งขึ้นในปี 2550 ซึ่งเริ่มต้นแล้วตุลาคม 2549 นี่แล้ว ถ้าเดือนกุมภาพันธ์ มันจะช้ามากไป จึงตกกันว่าจะนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับท่านผู้ว่าฯในวันที่ 12 ตุลาคม

ออ! ผมเกือบลืมพูดถึงเรื่องวีซีดี ว่าวีซีดีบรรยายเรื่อง KM ของท่านผู้ว่าฯครั้งนี้ มันมีความเป็นมาอย่างไร ผมขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าท่านผู้ว่าฯท่านพูดให้ฟังในที่ประชุมหนึ่งว่า (ดูเหมือนว่าจะประชุมพนักงานราชการครูอาสาฯทั้งจังหวัดนครศรีฯ เมื่อ 14 กันยายน 2549 ไม่แน่ใจวันที่ครับ ที่โรงแรมแกรนด์ปาร์ค) ว่าเป็นการพูดหรือการบรรยายเรื่องนี้ของท่านที่ท่านบอกเองว่าท่านพูดเรื่องนี้ได้ดีที่สุดตั้งแต่ท่านพูดเรื่อง KM นี้มา จึงให้ กศน.ทำกอปปี้แจก และนำมาเป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้ในการติดตามงานครั้งนี้ ผมเองก็ยังไม่ได้ดูครับ....ในความเห็นผม ผมว่าท่านเป็นนักเรียน KM เรียนรู้ตนเอง พัฒนาตนเองในเรื่องนี้อย่างน่าสนใจมาก รู้ถึงระดับคุณภาพการพูดแต่ละครั้งของตนเองว่าดีไม่ดีประมาณไหนอย่างไร เรียกว่าประเมินผลการพูดของตนเองแต่ละครั้งนั่นเอง ถึงขนาดนี้แล้ว บุคลากรคนอื่นๆในโครงการนี้จะไม่เอาเป็นแบบอย่างอีกหรือ ลงมือเรียนรู้ KM แบบเพื่อนเรียนรู้ เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน จากการปฏิบัติจริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูนอกโรงเรียนความเห็น (0)