ปีการศึกษา 2556 ทำหน้าที่ครูประจำชั้นประถมศึกษปีที่ 4 สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ และการงานอาชีพฯจำนวคาบที่สอน 21 คาบ จำนวนคาบกิจกรรม 4คาบ

ครูคนเดียวสอนหลายวิชาซักสบสนแล้ว ปวดหัวมึนๆบางวันบางเวลา ก็ครูเอกประถมศึกษาสอนได้หมดทุกวิชาครูมือาชีพต้องทำได้ สู้ๆเพื่อศิษย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สังคมป.4-6ความเห็น (1)

 38 ปีแล้วชีวิตความเป็นครูเพื่อศิษย์มาตลอดIntelGFX.log