หลังจากที่ใช้เวลากับ Thesis มาแสนนาน ก็อยากนำเสนอผลงานที่ทุ่มเทมาแสนนานบ้าง
จึงเกิดเวบไซต์นำเสนอผลงานวิชาการ ซึ่งให้ข้อมูลควบคู่กับการนำเสนอผลงานวิชาการในเวทีประชุมวิชาการที่อื่นด้วย ที่จะได้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อไป

ในเวบไซต์นำเสนอผลงานวิชาการ จะมีข้อมูลบทคัดย่อ Thesis และข้อมูลอื่นๆที่จะเพิ่มเติมในอนาคต

พิเศษ ได้มีการบันทึกเสียงการนำเสนอผลงานของคุณศิริจิต และคุณอดุลย์ไว้ในเวบด้วย สามารถโหลดมาฟังเสียงแก้คิดถึงได้นะครับ ส่วนท่านอื่นๆจะได้ทยอยนำมาลงเวบต่อไป

เวบไซต์ของคุณศิริจิต
http://www.sasukmsu.com/sirijit


เวบไซต์ของคุณอดุลย์

http://www.sasukmsu.com/adul


เวบไซต์ของคุณสุกานดา

http://www.sasukmsu.com/sukanda


เวบไซต์ของคุณอาษา

http://www.sasukmsu.com/asa


เวบไซต์ของคุณจุฬาภรณ์

http://www.sasukmsu.com/julaporn


เวบไซต์ของคุณวัฒนา

http://www.sasukmsu.com/wattana


เวบไซต์ของคุณพงษ์ศักดิ์

http://www.sasukmsu.com/pongsak